Wat zijn de gevolgen van de afname van de ozonlaag?

Wat zijn de gevolgen van de afname van de ozonlaag?

De ozonlaag in de stratosfeer (hogere atmosfeer) beschermt het aardoppervlak tegen de schadelijke ultraviolette straling (UV) van de zon. Een verdunning van de ozonlaag veroorzaakt een verhoogde UV-stralingsintensiteit op aarde. Dit heeft schadelijke gevolgen voor de mens (huidkanker) en andere organismen.

Hoe kan het gat in de ozonlaag zich herstellen?

De ozonlaag is bezig zich te herstellen blijkt uit internationaal onderzoek. Dat is te danken aan maatregelen tegen de uitstoot van ozonafbrekende stoffen. De ozonlaag die de aarde beschermt tegen schadelijke ultraviolette UV-straling, is dunner geworden door het gebruik van cfk’s.

Hoe warm is de ozonlaag?

De Dobson-eenheid is een laag met een dikte van 0.01 mm puur ozongas bij een temperatuur van 0°C en een druk van 1 atmosfeer (1013.25hPa). Als we al de ozon boven onze streken zouden samenpersen tot 1 atmosfeer bij 0°C, zou de ozonlaag ongeveer 3 mm dik zijn.

Welke acties heeft men ondernomen om de afbraak van ozon tegen te gaan?

De toevoeging van chloor- en broomverbindingen aan de stratosfeer, afkomstig van menselijke activiteiten, heeft de afbraak van ozon doen toenemen en heeft daarmee de dikte van de ozonlaag verminderd.

Hoe komt het dat de ozonlaag dunner wordt?

De ozonlaag beschermt de aarde tegen een te hoge instraling van ultraviolet (UV)-licht. Onder invloed van de emissie van stoffen als chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK’s) en halonen is de dikte van de ozonlaag sinds 1980 afgenomen. De hierdoor toegenomen UV-straling heeft schadelijke gevolgen voor mens en natuur.

Waardoor breekt de ozonlaag af?

Sinds het begin van de jaren ’80 is de ozonlaag dunner geworden als gevolg van de uitstoot van ozonlaag afbrekende stoffen zoals chloorfluorkoolstoffen (cfk’s). In de ozonlaag worden cfk’s door de UV-straling ontleed en het hierbij vrijkomende chloor breekt ozon af.

Wat is de ozonlaag?

Het ozon in de atmosfeer, ook wel ozonlaag genoemd, neemt een belangrijk deel van de schadelijke ultraviolette straling van de zon op. De dikte van de ozonlaag, tussen ongeveer vijftien en dertig kilometer hoogte, is vooral sinds de jaren tachtig afgenomen.

Wat doet de ozonlaag?

De aardatmosfeer beschermt het leven op aarde door een gedeelte van de schadelijke straling die afkomstig is van de zon tegen te houden. Zo wordt het schadelijkste deel van de ultraviolette straling uit zonlicht tegengehouden door de ozonlaag. De concentratie van het ozon in de stratosfeer is maximaal 10 ppm.

Hoe groot is de ozonlaag?

In 2000 werd de maximale oppervlakte van het gat in de ozonlaag gemeten. Dit ging om maar liefst 29.9 miljoen vierkante kilometer! Sindsdien lijkt de omvang weer iets af te nemen. In 2017 werd een minimum gemeten van 19.6 miljoen vierkante kilometer, net zo groot als in 1988.

Kan de ozonlaag verdwijnen?

De dikte van de ozonlaag neemt de laatste jaren niet meer verder af. Vanaf ongeveer 1980 is de dikte van de ozonlaag afgenomen, vooral tijdens de jaren tachtig en begin jaren negentig van de vorige eeuw. Een volledig herstel van de ozonlaag zal nog meer dan 50 jaar duren.

Waar is de ozonlaag van gemaakt?

Het ozon in de stratosfeer ontstaat doordat zuurstofmoleculen splitsen onder invloed van ultraviolette straling. De splitsingsproducten worden zuurstofradicalen genoemd. Deze radicalen reageren weer met een ander zuurstofmolecuul en vormen zo ozon.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven