Wat zijn de gevolgen van de bevolkingskrimp?

Wat zijn de gevolgen van de bevolkingskrimp?

Door bevolkingsdaling zijn de beschikbare woningen niet meer geschikt voor de bewoners. Er zijn vaak te veel eengezinswoningen en juist te weinig appartementen voor ouderen. In krimpgebieden is vaak minder werk te vinden, of worden vacatures juist niet ingevuld.

Wat is demografische gevolgen?

wetenschap die de omvang, structuur en spreiding van een bevolking bestudeert, en hoe die bevolking in de tijd verandert door zaken als geboorte, sterfte en migratie Gebruikt voor: bevolkingsdichtheid bevolkingsleer bevolkingsontwikkeling bevolkingsprognose bevolkingsspreiding bevolkingsstructuur demografisch onderzoek …

Welke 3 provincies in Nederland hebben de grootste bevolkingsdichtheid?

Zo zou men in Nederland onderscheid kunnen maken tussen een grotendeels plattelandsgebied als de drie noordelijke provincies (Groningen, Friesland en Drenthe; dunbevolkt) en de drie ‘Randstadprovincies’ (Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland; dichtbevolkt).

Welk land heeft de grootste bevolkingsdichtheid?

Lijst van landen naar bevolkingsdichtheid

Nr Land Dichtheid
1 Macau 20.481,9/km² (2020)
2 Monaco 19.500/km² (2019)
3 Singapore 8.672,7/km² (2020)
4 Hongkong 6.566,9/km² (2020)

Hoe komt het dat vergrijzing is ontstaan?

Vergrijzing doet zich voor wanneer het geboortecijfer dermate laag is dat de bevolking veroudert en daarna zelfs niet meer in stand gehouden wordt (denataliteit). Een periode van vergrijzing gaat vaak gepaard met bevolkingsdaling.

Wat wordt bedoeld met demografisch?

Demografie omvat de studie van de omvang, structuur en spreiding van de bevolking, en hoe de bevolking in tijd verandert door geboorten, sterfgevallen, migratie en veroudering. …

Wat valt er onder demografische kenmerken?

Alle zaken die te maken hebben met de opbouw en samenstelling van de bevolking. Bijvoorbeeld leeftijd, geslacht en gezinssamenstelling.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven