Wat zijn de gevolgen van het imperialisme?

Wat zijn de gevolgen van het imperialisme?

Gevolgen van modern imperialisme voor veroverde gebieden:

  • Economie van koloniën werd afhankelijk van Europa.
  • Europeanen schakelden bepaalde bevolkingsgroepen in bij bestuur of leger -> gaf veel onrust, veel groepen voelden zich benadeeld.
  • Politiek gevolg: eigen bestuur verdween.

Welk land was niet voor dekolonisatie?

Van 1956 tot 1965 ging het vooral om de onafhankelijkheid van verschillende Afrikaanse landen zoals Congo (1960). Na 1965 zijn vooral nog Caribische en Oceanische landen onafhankelijk geworden.

Welke landen deden aan imperialisme?

Het imperialisme begon in de late Middeleeuwen met de ‘ontdekking’ van Amerika door Columbus. Hierna vestigden Europese landen als Portugal, Spanje, Engeland, de Nederlanden en Frankrijk tal van handelsposten in overzeese gebiedsdelen om die economisch uit te buiten.

Wat zijn de oorzaken van imperialisme?

Oorzaken

  • Economische theorie. Volgens John A.
  • Politieke theorie. Na 1870 nam de spanning binnen Europa toe als gevolg van de veranderende machtsverhoudingen.
  • Industrialisatie-theorie: Sinds de Industriële revolutie was er een enorm toegenomen machtsongelijkheid tussen Europa en de rest van de wereld.

Wat is het verschil tussen imperialisme en modern imperialisme?

Imperialisme betekent je rijk uitbreiden, meestal door veroveringen. Dit is niets nieuws: de Grieken deden dit, net als de Romeinen en later de Spanjaarden in Zuid-Amerika. Modern imperialisme is de uitbreiding van het rijk van Europese landen in voornamelijk Afrika en Azië vanaf 1870.

Welk land bleef zelfstandig?

Nederlands-Indië bleef door de eeuwen heen als kolonie behouden tot het in 1941 in de Tweede Wereldoorlog door de Japanners werd veroverd. In 1949 werd het na een langdurige onafhankelijkheidsoorlog zelfstandig als Republiek Indonesia.

Welke landen waren vroeger kolonies?

Koloniale mogendheden waren Nederland, Verenigd Koninkrijk, Portugal, Frankrijk, Spanje, Duitsland, Rusland (in Siberië, Centraal-Azië en Alaska), België, Italië, Japan, de Verenigde Staten en – minder bekend – zelfs de Scandinavische landen Denemarken (Groenland, de Faeröer, de huidige Amerikaanse Maagdeneilanden.

Is Nederland in de 19e eeuw een imperialistisch land?

Imperialisme (van Lat. `imperium`, groot rijk) is een term voor de overheersing van kleine staten en minder machtige gebieden door grote en rijke staten. In de 16e eeuw waren o.m. Nederland, Engeland en Frankrijk dergelijke grootmachten. In de 19e eeuw kwamen daar de VS en Rusland bij.

Wat is het imperialisme?

Imperialisme is het proces waarbij landen hun macht in andere delen van de wereld uit willen breiden door gebieden te veroveren en te beheersen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven