Wat zijn de kernwaarden van een bedrijf?

Wat zijn de kernwaarden van een bedrijf?

Kernwaarden zijn de belangrijkste waarden binnen een bedrijf. Het zijn eigenschappen of drijfveren die laten zien waar het bedrijf voor staat. Een bedrijf heeft bij voorkeur 3 tot 5 heldere kernwaarden die de bedrijfscultuur in een keer duidelijk maken. Bijvoorbeeld: Wij zijn nuchter, daadkrachtig en zorgvuldig.

Wat verstaan we onder kernwaarden?

Je bent je kernwaarden De reden dat we ze kernwaarden noemen in plaats van simpelweg ‘waarden’, is omdat ze de kern zijn van je identiteit. Ze bepalen je prioriteiten, wat je doet (en hoe je het doet), je relaties, hoe je leven zal verlopen en zelfs wie je bent.

Hoe kernwaarden formuleren?

Kernwaarden: samengevat en voorbeelden

  1. Duidelijk is waar je bedrijf voor staat, ook als de markt verandert.
  2. De idealen van je bedrijf bekend zijn.
  3. De identiteit van je bedrijf duidelijk is.
  4. Je bedrijf handvatten heeft bij het maken van keuzes en beslissingen.
  5. Je nieuwe mensen aantrekt die passen bij je bedrijfscultuur.

Wat zijn belangrijke kernwaarden?

Om jouw eigen gedragsregels vorm te geven is het dus van belang om te weten wat jouw waarden zijn. De 10 meestvoorkomende waarden wereldwijd zijn: vrijheid, eerlijkheid, respect, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, gelijkheid, vrede, vriendelijkheid, liefde, en veiligheid.

Wat is het verschil tussen belangen en waarden?

Waarden zijn idealen die mensen belangrijk vinden om na te streven. Waarden zijn abstracter dan belangen, minder concreet.

Hoe implementeer je kernwaarden?

Waarden geven betekenis en herkenning aan organisaties; verhalen brengen waarden tot leven. Door bewust bezig te zijn met het verzamelen en delen van verhalen uit de organisatie, ontstaat een inspirerend kader van collectieve waarden en ambities. Dat kader biedt houvast en richting aan het dagelijkse werk.

Waarom zijn kernwaarden belangrijk?

Kernwaarden komen voor uit de identiteit (“Wie zijn wij”) en bepalen wat wij als organisatie belangrijk vinden. Wat we waardevol vinden. Kernwaarden sturen hoe we de dingen doen (oa. de processen) en wat we doen (met name het gedrag dat de medewerkers vertonen). Kernwaarden zijn belangrijk omdat ze zo veel bepalen.

Wat is de beroepscode politie?

De politie wil dat alle medewerkers zich houden aan de beroepscode. Dat is een handleiding waarin de kernwaarden van de politie staan en waarin is beschreven wat die betekenen in het politiewerk. Ook vertelt de beroepscode wat de politie doet, waar die voor staat en waarde aan hecht.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven