Wat zijn de rechten van de ondernemingsraad?

Wat zijn de rechten van de ondernemingsraad?

Welke rechten heeft een ondernemingsraad (OR)? Om invloed uit te oefenen heeft de ondernemingsraad (OR) verschillende rechten. Adviesrecht, instemmingsrecht, initiatiefrecht en recht op informatie van de werkgever.

Wat houd adviesrecht in?

adviesrecht = Het adviesrecht houdt in dat de directie eerst advies moet vragen aan de OR voordat er bepaalde besluiten worden genomen.

Hoe heet het recht om te beslissen over ontslag?

Over sommige voorstellen van de werkgever heeft de ondernemingsraad adviesrecht. Dat gaat over belangrijke voorgenomen besluiten op bedrijfsorganisatorisch, -economisch of financieel terrein. De ondernemingsraad heeft adviesrecht over de voorgenomen benoeming of het ontslag van de bestuurder van de onderneming.

Wat is Adviesplichtig?

Artikel 25 van de WOR wordt meestal beschreven als het adviesrecht van de OR. De OR mag over alles wat de onderneming betreft gevraagd of ongevraagd advies geven (Zie artikelen 2 en 23). Wat in artikel 25 wel geregeld wordt is de plicht van de bestuuder om advies te vragen.

Wat is de rol van de ondernemingsraad?

De ondernemingsraad (OR) behartigt de belangen van het personeel in een onderneming. De OR mag ook meepraten over bedrijfseconomische beslissingen van de directie.

Wat kan de ondernemingsraad voor mij doen?

Wat is verzwaard adviesrecht?

Verzwaard adviesrecht (gevraagd en ongevraagd) k. de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten van cliënten en het aanwijzen van personen die belast worden met de behandeling van klachten van cliënten; l.

Wat is de ondernemingsraad?

Wat is een bedrijfscommissie?

Wat doet de Bedrijfscommissie? De Bedrijfscommissies voor de marktsectoren zijn door de SER ingesteld om te bemiddelen bij geschillen over medezeggenschap. Ook geven de commissies voorlichting over medezeggenschap. De bedrijfscommissie bemiddelt en als bemiddeling niet slaagt, dan geeft zij advies.

Wat is de taak van een ondernemingsraad?

Wat wordt bedoeld met initiatiefrecht?

het initiatiefrecht zelfst. naamw. Verbuigingen: initiatiefrechten recht om wetsontwerpen in te dienen (in het bijzonder van een volksvertegenwoordiging) Bron: WikiWoordenboek.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven