Wat zijn de Spaanse werkwoorden?

Wat zijn de Spaanse werkwoorden?

Werkwoord Uitgangen Alle Spaanse werkwoorden eindigen op een van de volgende manieren: -ar (amar, asar, borrar, estudiar, hablar, jugar, saltar, tomar) -er (beber, comer, comprender, leer, temer, vender) -ir (mentir, pedir, sentir, subir, vivir)

Hoe Spaanse werkwoorden vervoegen?

Er zijn drie basistypen Spaanse werkwoorden. Deze onderscheiden zich in de uitgangen -ar, -er en -ir. Ieder type heeft een eigen manier van vervoegen….Voorbeelden van geheel regelmatige werkwooden zijn:

 • uitgang -ar: hablar (spreken)
 • uitgang -er: comer (eten)
 • uitgang -ir: vivir (leven)

Wat zijn onregelmatige werkwoorden Spaans?

Deze 10 onregelmatige werkwoorden worden vaak gebruikt: dar, ir, ser, estar, hacer, poder, poner, querer, tener en decir.

Hoe vervoeg je in het Spaans?

vervoegen

vervoegen (ww.) conjugar (ww.) ; declinar (ww.) ; cascar (ww.) ; hacer recortes (ww.) ; flectar la cabeza (ww.) ; bajar (ww.) ; recorrer (ww.) ; dirigirse a (ww.) ; encaminarse a (ww.)
het vervoegen la conjugación (v) ; el presentarse ante (m)

Hoeveel tijden zijn er in Spaans?

In de Spaanse grammatica zijn er zo vier tijden: Tegenwoordige tijd; Verleden tijd (voltooid); Verleden tijd (onvoltooid);

Hoe wordt tijd aangegeven in Spaanse werkwoorden?

Hoe maak je de perfecto?

Pretérito perfecto hablar vivir
yo he hablado he vivido
has hablado has vivido
él / ella / usted ha hablado ha vivido
nosotros / nosotras hemos hablado hemos vivido

Zullen werkwoord Spaans?

haber de; ir a; deber; tener que.

Wat is het verschil tussen Nosotros en Nosotras?

Nosotros/Nosotras = Wij (-os = manlijk, -as = vrouwelijk) Vosotros/Vosotras = Jullie (-os = manlijk -as = vrouwelijk) Ellos/Ellas/Ustedes = Zij (manlijk)/ Zij (vrouwlijk)/U (meervoud)

Wat betekent Ik ben in het Spaans?

Ik ben een held. Soy un héroe. Ik ben Antonio. Yo soy Antonio.

Wat is de presente in het Spaans?

De presente is de onvoltooid tegenwoordige tijd. Deze kun je in principe gebruiken bij alles wat in de tegenwoordige tijd gezegd kan worden. Er is nog een andere vorm, maar die komt later wel.

Hebben Imperfecto?

De perfecto maak je met behulp van het werkwoord ‘haber’ (hebben). Deze wordt vervoegd in de presente: he, has, ha, hemos, habéis, han, en komt voor het voltooid deelwoord van het werkwoord te staan. Werkwoorden op -AR wordt stam +ADO en werkwoorden op -ER en -IR wordt stam + IDO.

Is verleden tijd Spaans?

In het Spaans zijn er twee verleden tijden: de pretérito indefinido (verleden tijd) en de pretérito imperfecto (onvoltooid verleden tijd).

Wat zijn de Spaanse werkwoorden?

Wat zijn de Spaanse werkwoorden?

Werkwoord Uitgangen Alle Spaanse werkwoorden eindigen op een van de volgende manieren: -ar (amar, asar, borrar, estudiar, hablar, jugar, saltar, tomar) -er (beber, comer, comprender, leer, temer, vender) -ir (mentir, pedir, sentir, subir, vivir)

Wat zijn regelmatige werkwoorden Spaans?

Regelmatige werkwoorden (we laten de onregelmatige werkwoorden voor later) volgen hetzelfde patroon als de andere werkwoorden met dezelfde uitgangen. De stam van het werkwoord (het deel tot aan de -ar, -er of -ir) blijft hetzelfde, terwijl de uitgangen vervangen worden afhankelijk van het onderwerp.

Hoeveel onregelmatige werkwoorden zijn er in het Spaans?

Deze 10 onregelmatige werkwoorden worden vaak gebruikt: dar, ir, ser, estar, hacer, poder, poner, querer, tener en decir.

Is vervoegen Spaans?

Een van de eerste dingen die je ontdekt als je Spaans gaat leren, is dat er twee woorden zijn voor het werkwoord ‘zijn’: ser en estar….Estar.

Yo soy Sara. Ik ben Sara.
Soy profesora de español. Ik ben docent Spaans.
Ahora es la una. Het is één uur.
Ana es de España. Ana komt uit Spanje.

Hoe Spaanse werkwoorden vervoegen?

Er zijn drie basistypen Spaanse werkwoorden. Deze onderscheiden zich in de uitgangen -ar, -er en -ir. Ieder type heeft een eigen manier van vervoegen….Vervoeging van regelmatige werkwoorden

 • uitgang -ar: hablar (spreken)
 • uitgang -er: comer (eten)
 • uitgang -ir: vivir (leven)

Hoeveel tijden zijn er in Spaans?

In de Spaanse grammatica zijn er zo vier tijden: Tegenwoordige tijd; Verleden tijd (voltooid); Verleden tijd (onvoltooid);

Hoe vervoeg je regelmatige werkwoorden in het Frans?

Drie soorten regelmatige werkwoorden

 • Er: Plaats de uitgang achter de stam door -er van het hele werkwoord af te halen.
 • Ir: Plaats de uitgang achter de stam door -ir van het hele werkwoord af te halen.
 • Re: Plaats de uitgang achter de stam door -re van het hele werkwoord af te halen.

Welke vorm is usted?

Persoonlijke voornaamwoorden

zelfstandig
ik yo
jij ti
hij zij het u él ella ello usted él ella ello usted
wij nosotros/-as nosotros/-as

Wat is de presente in het Spaans?

De presente is de onvoltooid tegenwoordige tijd. Deze kun je in principe gebruiken bij alles wat in de tegenwoordige tijd gezegd kan worden. Er is nog een andere vorm, maar die komt later wel.

Wat is het verschil tussen Nosotros en Nosotras?

Nosotros/Nosotras = Wij (-os = manlijk, -as = vrouwelijk) Vosotros/Vosotras = Jullie (-os = manlijk -as = vrouwelijk) Ellos/Ellas/Ustedes = Zij (manlijk)/ Zij (vrouwlijk)/U (meervoud)

Hoe kan je een heel werkwoord in het Spaans herkennen?

Er zijn drie basistypen Spaanse werkwoorden. Deze onderscheiden zich in de uitgangen -ar, -er en -ir….Voorbeelden van geheel regelmatige werkwooden zijn:

 • uitgang -ar: hablar (spreken)
 • uitgang -er: comer (eten)
 • uitgang -ir: vivir (leven)

Zullen werkwoord Spaans?

haber de; ir a; deber; tener que.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven