Wat zijn de symptomen van vergiftiging?

Wat zijn de symptomen van vergiftiging?

Mogelijke verschijnselen zijn: misselijkheid, braken, huiduitslag, benauwdheid, hartritmestoornissen, verwardheid, bewusteloosheid en zelfs de dood.

Wat zijn de oorzaken van medicatie intoxicatie?

Een medicijnvergiftiging of medicijnintoxicatie is een vergiftiging die optreedt wanneer de patiënt een dusdanige dosis van een medicijn heeft gekregen of genomen, dat er ernstige bijwerkingen ontstaan. Dit kan opzettelijk gebeuren, door een fout of ongeval, of door andere oorzaken.

Wat moet je doen bij een overdosis medicijnen?

Wat doe je bij een overdosis drugs of medicijnen?

 • Bel 112:
 • Start reanimatie als het slachtoffer niet meer reageert op aanspreken of aan de schouders schudden en als hij of zij geen normale ademhaling heeft.
 • Leg een slapend of bewusteloos slachtoffer op de zij (stabiele zijligging), want er is een kans op braken.

Wat is overdosis medicijnen?

Een overdosis is een gevaarlijke dosis ingenomen medicijnen of drugs. Dit kan moedwillig gebeuren, maar vaak gebeurt het ook als iemand de te volgen dosis niet heeft opgevolgd. Daarnaast kunnen kleine kinderen gevaarlijke medicijnen of drugs als snoep zien en zo een overdosis oplopen.

Wat doen tegen vergiftiging?

Wat doe je bij een vergiftiging?

 1. Stop zo mogelijk de verdere blootstelling van het slachtoffer aan de gevaarlijke stof.
 2. Bij branderig gevoel of pijn: laat het slachtoffer de mond spoelen met water en dit vervolgens uitspugen.
 3. Bel of laat 112 bellen:
 4. Bel in overige gevallen direct met de huisarts of de spoedpost.

Wat zijn de symptomen van vergiftiging bij honden?

De meest voorkomende symptomen bij een vergiftiging:

 • braken;
 • afwijkende ademhaling;
 • afwijkende hartslag;
 • verminderd bewustzijnsniveau;
 • diarree;
 • speekselen/schuimbekken.

Welke factoren leiden tot overdosering?

Naarmate mensen ouder worden neemt als gevolg van slijtage de functie van nieren en lever af. Omdat deze minder goed werken, blijven medicijnen niet alleen langer in het lichaam aanwezig, maar kan de concentratie van medicijnen in het bloed een hogere waarde bereiken. Er bestaat dan een grotere kans op overdosering.

Hoe wordt vergiftiging veroorzaakt?

Vergiftiging kan ontstaan door het binnendringen van een schadelijke stof. Giftige stoffen kunnen zowel in vaste, vloeibare als in gasvormige toestand het lichaam binnendringen. Dat kan via het maag- darmkanaal, de luchtwegen of de huid.

Wat gebeurt er bij een overdosis drugs?

Een overdosis doet zich voor wanneer een chemische substantie (meer bepaald een drug) ingenomen wordt in hoeveelheden en/of concentraties die groot genoeg zijn om de homeostase van een organisme te verstoren, daarbij ernstige ziekte of de dood veroorzakend. In essentie is het een soort van vergiftiging.

Wat gebeurt er bij een overdosis oxazepam?

Bij een overdosering kunnen o.a. de volgende verschijnselen optreden: sufheid, verwardheid, coördinatiestoornissen, en in ernstige gevallen verminderde ademhaling en coma. Binnen een uur na de overdosering moet braken opgewekt worden. Maagspoeling kan nodig zijn als de patiënt buiten bewustzijn is.

Wat is een dodelijk medicijn?

Welke medicijnen zijn dodelijk? In principe zijn alle medicijnen dodelijk wanneer je er te veel van neemt. Een overdosis medicijnen loopt echter niet altijd fataal af. In een aantal gevallen kun je wel last blijven houden van orgaanschade, met vervelende lichamelijke en psychische klachten tot gevolg.

Wat moet je doen als je gif hebt ingeslikt?

Bij inslikken: Bel 112 en meldt om welke gifstof het gaat. Volg de aanwijzingen van de centralist op. Geef of neem de verpakking of restant van het gif mee naar dokter of ziekenhuis.

Wat zijn de symptomen van vergiftiging?

Wat zijn de symptomen van vergiftiging?

Mogelijke verschijnselen zijn: misselijkheid, braken, huiduitslag, benauwdheid, hartritmestoornissen, verwardheid, bewusteloosheid en zelfs de dood.

Wat doen tegen vergiftiging?

Wat doe je bij een vergiftiging?

 1. Stop zo mogelijk de verdere blootstelling van het slachtoffer aan de gevaarlijke stof.
 2. Bij branderig gevoel of pijn: laat het slachtoffer de mond spoelen met water en dit vervolgens uitspugen.
 3. Bel of laat 112 bellen:
 4. Bel in overige gevallen direct met de huisarts of de spoedpost.

Wat gebeurt er in het lichaam bij intoxicatie?

De voornaamste symptomen zijn bewustzijnsvermindering en ademhalingsstoornissen. Iedere bewusteloze persoon kan dus een slachtoffer van vergiftiging zijn. De andere tekenen kunnen zeer wisselend zijn, afhankelijk van het product. De polsslag kan snel, traag of onregelmatig zijn.

Wat wordt er bedoeld met de toxische werking van medicijnen?

Een medicijnvergiftiging of medicijnintoxicatie is een vergiftiging die optreedt wanneer de patiënt een dusdanige dosis van een medicijn heeft gekregen of genomen, dat er ernstige bijwerkingen ontstaan. Dit kan opzettelijk gebeuren, door een fout of ongeval, of door andere oorzaken.

Wat is een toxische reactie?

Een stof is giftig wanneer iemand die dit in of op zijn lichaam krijgt hiervan schade ondervindt. De klachten of symptomen die op kunnen treden hangen af van de stof en de aard en duur van de blootstelling, en kunnen enorm variëren in aard en ernst, van een milde jeuk tot ter plaatse overlijden.

Welke eerste hulp verleen je bij vergiftiging?

Eerste hulp vergiftiging

 • Bij inslikken: Bel 112 en meldt om welke gifstof het gaat.
 • Bij inademen: Breng het slachtoffer in de frisse lucht.
 • Op de huid: Bescherm jezelf tegen de schadelijke stof.
 • Belangrijk bij het bellen van 112.
 • Slachtoffer laten braken.
 • Braken opwekken als hulpverlener.

Wat mag je niet doen bij vergiftiging?

Wat te doen bij een vergiftiging?

 • Wacht bij een ongeval niet op ziekteverschijnselen om het Antigifcentrum te bellen.
 • Geen melk toedienen, melk is geen tegengif.
 • Niet laten braken!
 • Spoel overvloedig met water na spatten van een schadelijke stof in de ogen of op de huid.

Hoe lang blijft gif in je lichaam?

Dit veroorzaakt bewusteloosheid, en als niemand ingrijpt, volgt de dood. Gelukkig is de opname van CO een evenwichtsreactie: in een CO-vrije ruimte wordt de CO weer vervangen door zuurstof. Dit gaat erg traag: pas na 4 uur is de helft van de CO verdwenen. Bij toedienen van zuivere zuurstof gaat het sneller.

Wat zijn intoxicatie?

Een vergiftiging, met een ander woord intoxicatie, kan worden gedefinieerd als het ziektebeeld dat ontstaat door een te grote hoeveelheid van een bepaalde verbinding in het lichaam. De concentratie van deze verbinding op receptor- of orgaanniveau is hoger dan therapeutisch beoogd.

Wat is cumulatie bij medicatie?

Wanneer een middel wordt ingenomen voordat de vorige dosis voldoende is afgebroken, kan er ophoping (cumulatie) plaatsvinden (zie paragraaf 1.7). Sommige groepen patiënten reageren anders op geneesmiddelen (zie paragraaf 1.8). Een nieuw geneesmiddel mag pas gebruikt worden als het is beoordeeld en geregistreerd.

Wat is overdosis medicijnen?

Een overdosis is een gevaarlijke dosis ingenomen medicijnen of drugs. Dit kan moedwillig gebeuren, maar vaak gebeurt het ook als iemand de te volgen dosis niet heeft opgevolgd. Daarnaast kunnen kleine kinderen gevaarlijke medicijnen of drugs als snoep zien en zo een overdosis oplopen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven