Wat zijn deugden volgens Aristoteles?

Wat zijn deugden volgens Aristoteles?

Aristoteles definieert de deugd als ‘een houding die ons in staat stelt ons handelingen voor te nemen, en die het midden houdt in relatie tot ons, een midden zoals dat bepaald is door een overleg en wel zoals een verstandig mens het zou bepalen.

Was Aristoteles humanist?

Vrijwel al onze seminale teksten van oude filosofen, zoals Aristoteles, Plato, Seneca en Cicero, zijn schatplichtig aan de onvermoeibare inspanningen van de humanistische redacteurs.

Wat verstaat Aristoteles onder Phronèsis?

Phronèsis is de perfectie in het proberen al denkend het eigen handelen en dat van anderen te sturen, morele verstandigheid of praktische wijsheid. Aristoteles behandelde het begrip in Boek VI van Ethica Nicomachea. Het gaat om een intellectuele deugd op zichzelf, maar wordt ook verondersteld bij de karakterdeugden.

Wat is voortreffelijkheid Aristoteles?

“We zijn dat, wat we bij herhaling doen. Voortreffelijkheid is daarom geen handeling, maar een gewoonte.” Deze uitspraak van Aristoteles geeft weer waarom het zo belangrijk is om stappen te blijven zetten.

Wat is Deugdenleer?

De deugdenleer danken we aan de Griekse oudheid. Het gaat om zeven deugden, richtlijnen voor deugdzaam (ethisch goed) handelen. Vier van deze zeven deugden worden de kardinale deugden genoemd: de deugden waar het écht om draait bij ethisch handelen.

Wat is volgens Aristoteles geluk?

Geluk. Aristoteles was de eerste filosoof die het concept van het menselijk geluk systematisch uitwerkte. Daarmee bedoelt hij niet dat de mens zich gelukkig voelt, maar een goed leven leidt, dat voor Aristoteles een deugdzaam leven inhoudt.

Wat is humanisme filosofie?

Humanisme is een filosofische en ethische houding die de waarde van mensen benadrukt en in het algemeen de voorkeur geeft aan kritisch denken en bewijs (rationalisme en empirisme) boven acceptatie van dogma of bijgeloof. De bekendste humanist uit die tijd is de christen-humanist Desiderius Erasmus.

Wat is verstandigheid?

Prudentia (verstandigheid, phronèsis) verwijst naar een praktisch weten van de situatie in ethisch opzicht. De verstandigheid behoort tot de ethisch kardinale deugden, maar kan tegelijkertijd als het dianoëtische of cognitieve fundament van alle deugden gekarakteriseerd worden.

Wat verstaat Aristoteles onder Phronèsis En wat heeft dat te maken met het gulden midden?

‘De gulden middenweg kiezen’ kennen we als een populaire Nederlandse uitspraak. Slechts weinig mensen weten dat dit spreekwoord afkomstig is van de doctrine van Aristoteles. Het houdt in dat elke deugd voortkomt uit twee ondeugden en op deze wijze een ‘gulden middenweg’ vormt.

Wat houdt Aretè in met betrekking tot het karakter van iemand?

Het beste waarnaar de mens volgens Aristoteles kan streven is de arète (‘deugd’). Alleen zij die zich wijden aan een leven van beschouwing komen tot het inzicht dat een deugdzaam leven tot het hoogste geluk leidt. Alleen met rede (logos) begiftigde wezens kunnen deugdzaam zijn.

Wat bedoelt Aristoteles met geluk?

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven