Wat zijn eenheden en variabelen?

Wat zijn eenheden en variabelen?

Het verschil tussen twee verschillende waarden van de variabele bedraagt steeds één of meer vaste eenheden (korrels, kinderen, aantal goed). Een variabele is dus continu als de verschillen tussen twee waarden willekeurig klein kunnen worden.

Wat voor variabele is opleiding?

Een veelvoorkomend voorbeeld is opleidingsniveau (VMBO-HAVO-VWO). Er zit een bepaalde rangorde in deze variabelen (van laag naar hoog), maar de verschillen tussen deze opleidingsniveaus zijn niet allemaal even groot – en zeker niet kwantitatief te duiden.

Wat zijn variabelen statistiek?

In de statistiek is een variabele een kenmerk dat een persoon, een ding, een plaats of idee beschrijft. Een waarde van een variabele kan verschillende vormen aannemen. Alle waargenomen waarden samen noemt men de data.

Wat zijn storende variabelen?

Een variabele die de waarneming óók beïnvloedt, maar dit wordt niet gemeten. Er moet altijd rekening worden gehouden bij een meting dat er ook andere variabelen een rol kunnen spelen.

Wat voor variabele is temperatuur?

Soorten variabelen Bij kwantitatieve gegevens gaat het om meetbare gegeven, zoals temperatuur, snelheid of gewicht. Een kwantitatieve variabele wordt uitgedrukt in een getal. Het verschil tussen twee van deze opeenvolgende getallen heeft een eenduidige betekenis.

Wat voor variabele is geslacht?

De modererende variabele is een variabele die de sterkte van het verband tussen een afhankelijke en onafhankelijke variabele beïnvloedt. Een bekende modererende variabele is geslacht. Het geslacht (vrouw of man) kan invloed hebben op de relatie tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabele.

Wat zijn numerieke variabelen?

Numerieke data – Data waarvan de waarden numeriek worden gemeten als hoeveelheden. Interval data – Numerieke data waarbij het verschil of interval tussen twee waarden voor een bepaalde variabele precies kan worden aangegeven, maar waarbij het relatieve verschil niet precies kan worden aangegeven.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven