Wat zijn haptonomische principes?

Wat zijn haptonomische principes?

De haptonomische benadering Het is gericht op de ontwikkeling van de werking van het gevoel en de wisselwerking daarbij tussen mensen. Voor het helingsproces van een cliënt, is het van belang dat je ‘heel’ mag zijn. Dit betekent dat er een evenwicht of een balans komt tussen het denken, voelen en doen.

Wat zijn kernbegrippen uit de haptonomie?

Haptonomie betekent letterlijk: de wetenschap van de tast. En gaat daarmee over voelen en contact. In de haptonomie zegt men dat alle mensen als voelers worden geboren, maar tot denkers worden gemaakt. In onze maatschappij ligt het accent op leren, denken en verbale communicatie.

Wat is Haptonomisch doorvoelen?

Haptonomie betreft ons vermogen tot voelen, aanvoelen, doorvoelen. Tijdens onze groei in de buik en de eerste tijd daarna zijn we ‘voelers’. We ontwikkelen ons tot voelende én denkende wezens én kunnen ons daarvan bewust zijn. Haptonomie houdt zich bezig met deze (contactuele) eigenschappen van het mens zijn.

Wat is Haptonomisch verplaatsen?

Bij haptonomisch verplaatsen staat zelfredzaamheid altijd centraal. Niet alleen vanuit arbeidsbesparende overwegingen maar vooral ook omdat het meer respectvol is voor de cliënt en de zorgverlener. Met haptonomisch verplaatsen kan het begrip zelfredzaamheid voelbaar, zichtbaar en overdraagbaar gemaakt worden.

Is haptonomie zweverig?

Veel mensen denken dat haptonomie en haptotherapie zweverig zijn. Dat begrijp ik wel. Haptotherapeuten vormen nog steeds een vrij kleine groep in vergelijking met bijvoorbeeld de beroepsgroep psychologen. Daarom is haptotherapie bij veel mensen nog onbekend.

Wat is een Haptoloog?

Een haptonoom haalt de wetmatigheden en onbewuste elementen in het contact met anderen weg, zoals iets doen omdat dat nu eenmaal van je wordt verwacht. En dat kan je als mens verbeteren. Wat dat betreft, is de naam ook een perfectie omschrijving van wat het begrip inhoudt.

Wat doet een Haptonome?

Een haptotherapeut is een op zichzelf staand beroep, waarbij met doelen en een behandelplan het gevoelsleven van de mens (verder) ontwikkeld wordt. Dit gebeurt via gesprekken, positiebepaling en aanraking.

Wat is de betekenis van Haptonomie?

Haptonomie is de leer van het menselijk gevoel en gevoelsleven (Oudgrieks: ἅπτειν, haptein = aanraken, ἁπτός, haptos = tastbaar, νόμος, nomos = regel, ordening).

Is Haptonomie hetzelfde als Haptotherapie?

Haptotherapie is de therapeutische begeleidingsvorm van haptonomie. Haptotherapie leert je (weer) in contact komen met jezelf en dus met je gevoelens. Dat gaat door middel van gesprekken, aanraking en ervaringsoefeningen.

Wat doet een haptonoom precies?

Haptotherapie is een leerroute om denken, voelen en doen weer met elkaar in evenwicht brengen. Je voelend vermogen ontwikkelen zodat je het bewust kan worden en kan inzetten om dit evenwicht te bereiken. Hoe meer je bewust bent van jezelf en wat er gebeurt, hoe meer je kunt kijken naar wat je kan en wat je wilt.

Waar raakt een haptonoom je aan?

Haptonomie gaat over contact, goed contact draagt bij aan een zinvol (samen)leven. Con-tact betekent letterlijk samen-voelen. Het woord ‘Haptonomie’ is van oorsprong een samenvoeging van de woorden: ‘Hapsis’ en ‘Nomos’. Dit zijn woorden uit het Grieks: ‘Hapsis’ betekent: gevoel, gevoelsleven, tast.

Wat kan Haptonomie voor je doen?

Haptotherapie leert je de signalen te verstaan en is een begeleiding voor iedereen die wordt belemmerd in zijn of haar zelfontplooiing. Haptotherapie kan zinvol zijn voor mensen die niet meer weten wat hun drijfveren zijn en vast lopen in hun gevoel, lichamelijk en emotioneel.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven