Wat zijn mijn rechten als alleenstaande moeder?

Wat zijn mijn rechten als alleenstaande moeder?

Gelukkig zijn er wel een paar lichtpuntjes, want hier in Nederland heb je recht op een aantal tegemoetkomingen speciaal voor (alleenstaande) ouders.

 • Inkomstenafhankelijke combinatiekorting.
 • Kinderbijslag.
 • Kindgebonden budget.
 • Kinderopvangtoeslag.
 • Pleegvergoeding.
 • Tegemoetkoming studenten die alleenstaande ouder zijn.

Welke toeslagen heb ik recht op als alleenstaande vader?

Kindgebonden budget (kgb) In aanvulling op de kinderbijslag kun je als (alleenstaande) vader of moeder ook een kindgebonden budget aanvragen. Deze toeslag is inkomensafhankelijk: niet iedereen heeft hier dus recht op. Hoe hoger het inkomen, hoe lager het bedrag zal zijn.

Welke kortingen krijg je als alleenstaande ouder?

Als u alleenstaand bent, kunt u (ook) recht hebben op de alleenstaandeouderenkorting. In 2019 is de ouderenkorting omhoog gegaan met € 178. De ouderenkorting bedraagt in 2019 maximaal € 1.596. De alleenstaandeouderenkorting bedraagt in 2019 € 429 (was € 423).

Hoeveel kindergeld krijgt een alleenstaande moeder?

Hoeveel bedraagt de toeslag?

Kind Bedrag
Eerste kind € 48,77
Tweede kind € 30,23
Derde en volgende kind € 24,38

Wat krijg je als alleenstaande moeder?

Hoeveel bijstand krijgt een alleenstaande moeder per maand? Een 21-jarige alleenstaande of alleenstaande ouder ontvang 999,70 euro bijstandsuitkering per maand. Hier komt nog 52,62 euro vakantiegeld bovenop. Het totale bedrag is dus 1052,32 en is dan ook de bijstandsnorm.

Waar heb je als alleenstaande moeder recht op?

Je hebt recht op het volledige kindgebonden budget als jij en je toeslagpartner maximaal 20.941 euro per jaar verdienen. Het kindgebonden budget gaat omhoog naarmate je kinderen ouder worden, als tegemoetkoming in de schoolkosten. Alleenstaande ouders krijgen maximaal 3.139 euro per jaar extra aan kindgebonden budget.

Hoeveel geld krijg je als je alleenstaande moeder bent?

Waar heb ik recht op als alleenstaande?

Als alleenstaande moeder heb je vaak recht op verschillende toeslagen zoals: zorgtoeslag, huurtoeslag en kinderopvangtoeslag. Net zoals bij het kindgebonden budget zijn de toeslagen inkomensafhankelijk.

Wie heeft er recht op zorgtoeslag?

Voorwaarden zorgtoeslag U bent 18 jaar of ouder. De zorgtoeslag gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin u 18 bent geworden. U heeft een Nederlandse zorgverzekering. U heeft de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning.

Hoeveel geld heb je nodig als alleenstaande moeder?

Welke voordelen heb je als alleenstaande moeder?

De belastingvrije som wordt verhoogd voor elk kind dat u ten laste heeft. Daarbovenop is er nog een extra verhoging voor alleenstaanden met één of meerdere kinderen ten laste. Voor aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) bedraagt die extra toeslag 1.630 euro. Voor aanslagjaar 2020, inkomsten 2019, bedraagt dit 1.610 euro.

Waar heeft een alleenstaande moeder recht op 2020?

Wat moet je doen als alleenstaande moeder?

Dit moet je (financieel) regelen als alleenstaande ouder

 • Kinderbijslag.
 • Kindgebonden budget.
 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting.
 • Alimentatie aanvragen.
 • Voogdij.
 • Kinderopvangtoeslag.
 • Verzekeringen.

Hoeveel mag een alleenstaande moeder verdienen?

Uw (gezamenlijk) inkomen ligt onder de inkomensgrens Alleenstaande ouders met een verzamelinkomen tot € 21.853 ontvangen het maximale kindgebonden budget. Voor paren met kinderen is de inkomensgrens hoger, de inkomensgrens ligt voor hen in 2021 op € 38.853.

Wat krijgt een alleenstaande in de bijstand?

Ik ben 18, 19 of 20 jaar. Hoe hoog is de uitkering?

Leefvorm bedrag zonder vakantiegeld bedrag met vakantiegeld
Alleenstaande € 252,98 € 266,29
Alleenstaande ouder € 252,98 € 266,29
Gehuwden die beiden 18, 19 of 20 jaar zijn, zonder kinderen € 505,95 € 532,58
Gehuwden die beiden 18, 19 of 20 jaar zijn, met kinderen € 798,74 € 840,78

Hoeveel kindgebonden budget krijgt een alleenstaande ouder?

Het totale verzamelinkomen waarbij u recht heeft op het maximale bedrag bedraagt € 21.835 voor alleenstaande ouders en € 38.853 voor paren per jaar. Is uw inkomen hoger dan dit bedrag? Dan krijgt u mogelijk een lagere, of geen toeslag. Het maximale bedrag dat u ontvangt bij drie kinderen is € 262,08 per maand.

Hoeveel studiefinanciering krijg ik als alleenstaande moeder?

Studiefinanciering mbo

Thuiswonend Uitwonend
Basisbeurs € 87,37 € 285,15
Aanvullende beurs € 359,23 € 382,29
Lening € 190,34 € 190,34
Totaal € 636,94 € 857,78

Hoeveel mag je verdienen voor huurtoeslag 2021?

Te veel vermogen?

Jaar Ik heb geen toeslagpartner Ik heb wel een toeslagpartner
Maximaal vermogen 2021 € 31.340 € 62.680 samen
Maximaal vermogen 2020 € 30.846 € 61.692 samen
Maximaal vermogen 2019 € 30.360 € 60.720 samen
Maximaal vermogen 2018 € 30.000 € 60.000 samen

Hoeveel is de bijstand voor 1 persoon?

alleenstaande: €1.199,98 met een vakantietoeslag van 5%; alleenstaande ouder: €1.199,98 met een vakantietoeslag van 5%; gehuwden en samenwonenden, beiden of één van beiden AOW-leeftijd of ouder: €1.627,08 met een vakantietoeslag van 5%.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven