Wat zijn vluchtige stoffen?

Wat zijn vluchtige stoffen?

Vluchtige organische stoffen (VOS) komen vrij bij verdamping van aardolieproducten en andere organische stoffen en bij onvolledige verbranding. Voorbeelden zijn benzine, verf, inkten, lijmen, oplos- en schoonmaakmiddelen (reinigingsmiddelen), boenwas, cosmetica en nagellakremover.

Wat is een vluchtige vloeistof?

Vluchtigheid is een term uit de natuurkunde of scheikunde om aan te duiden dat bepaalde stoffen, doorgaans vloeistoffen, zeer snel verdampen. Als vluchtige stof wordt dan vaak aan stoffen gedacht die bij kamertemperatuur vloeibaar zijn. Wanneer vluchtige stoffen aan de lucht worden blootgesteld zullen ze verdampen.

Wat is een vluchtig gas?

Vluchtig – heet een stof, die bij kamertemperatuur (15 a 20° C.) snel verdampt, hoofdzakelijk een gevolg van een hooge dampspanning.

Wat is een eigenschap van organische oplosmiddelen?

Onder organische oplosmiddelen wordt een grote groep vloeibare organische stoffen verstaan die als oplosmiddel kunnen fungeren en waarvan de prijs voldoende laag is om ze op grote schaal te gebruiken. De organische oplosmiddelen hebben dus altijd een of meer koolstofatomen.

Wat is organisch gas?

Vluchtige organische stoffen (VOS) zijn een groep van koolwaterstoffen die, zoals de naam al suggereert, makkelijk verdampen. Denk hierbij onder andere aan componenten van brandstoffen en oplosmiddelen. Verder is van sommige van deze stoffen bekend dat zij schadelijke effecten op de menselijke gezondheid kunnen hebben.

Wat zijn VOC gassen?

Vluchtige organische stoffen (VOS) (of Volatile Organic Compounds , VOC’s) worden uitgestoten als gassen van bepaalde vaste stoffen of vloeistoffen. Al deze producten kunnen organische verbindingen vrijgeven terwijl u ze gebruikt en tot op zekere hoogte wanneer ze worden bewaard.

Wat is VOC verf?

Wat betekent V.O.C.? V.O.C. is de Engelse afkorting voor Volatile Organic Compounds. Hiermee worden onder andere de oplos- en verdunningsmiddelen bedoeld die in de verf zitten.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven