Wat zit er tussen input en output?

Wat zit er tussen input en output?

I/O staat in de computertechniek voor input/output. Het is de beschrijving van de communicatie tussen (deel)systemen van computers. Tussen mens en computer heet dit een interface.

Wat valt onder input?

|Eng., van to put = plaatsen, zetten] 1 wat in een computer aan gegevens wordt ingevoerd (vgl. output); 2 wat wordt ingebracht aan geldmiddelen.

Wat is input en output economie?

Input-outputanalyse is een simpele macro-economische rekenmethode om verbanden tussen productie en een aantal economische verschijnselen te beschrijven. Die verschijnselen kunnen onder andere zijn werkgelegenheid, invoer, energieverbruik, allerlei vormen van milieuverontreiniging en dergelijke.

Wat is input management?

Een input manager definieert éénzijdig het doel en “ZIJN” Oplossing. Een output manager krijgt oplossingen die aan zijn criteria voldoen. Een output manager weet een probleem van de organisatie te ‘vergemeenschappelijken’ binnen zijn team. Een input manager legt de schuld bij een ander.

Wat is het verschil tussen input en output?

Verschil tussen Input & Output Devices van een computer. zijn het toetsenbord , muis , scanner , webcam , microfoon en joystick . Output apparaten omvatten meestal de monitor , luidsprekers en een printer . In computing , worden invoerapparaten gebruikt voor output apparaten .

Welk apparaat is voor output en welk voor input?

Deze poorten zijn meestal verbonden aan het moederbord of de geluidskaart in een cluster van zes havens en zijn kleur gecodeerd om aan te geven wat voor soort input of output elke poort verwerkt .

Is het imput of input?

‘Imput’ bestaat niet. Het is gewoon dat n door de p vanzelf als een m klinkt. Sommige mensen spellen het woord daardoor verkeerd. Natuurlijk ook omdat je wel een woord als ‘imbalance’ hebt.

Wat is een invoer?

Invoer of import is in de internationale handel het overbrengen van goederen en diensten uit het buitenland naar het eigen land. Het invoeren van goederen gebeurt vaak uit noodzaak, omdat producten te duur geproduceerd worden in eigen land of er gewoon niet aanwezig zijn.

Wat is de output?

[Eng.], m., 1. datgene wat uit iets of iemand: te voorschijn komt als produkt, prestatie, informatie enz.; 2. (in engere zin) vermogen dat een elektronisch apparaat (b.v. versterker, zender) kan afgeven, uitgedrukt in watt.

Wat is input throughput output?

Throughput zijn de tussenproducten (o.a. beleidsdocumenten) die door het gebruik van de input tot stand komen. Output zijn de producten die tot stand zijn gekomen door de throughput-processen en die direct bruikbaar zijn voor degene voor wie het product bedoeld is.

Wat is de output van een proces?

Elk proces is een reeks van activiteiten gericht op het transformeren van materiaal en informatie (input) naar gewenste producten (output). Alle processen vormen met elkaar een keten van input-output verbindingen. Ieder proces heeft tenminste één output, deze output wordt weer een input voor een volgend proces.

Waar staat i o voor?

Als een brief al is opgemaakt en u moet onverwachts in de plaats van iemand anders ondertekenen, dan kunt u met de hand de afkorting i.o. (‘in opdracht’) voor uw handtekening schrijven. Als uw handtekening moeilijk leesbaar is, kunt u voor de duidelijkheid uw naam ook voluit onder uw handtekening schrijven.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven