Wat zou er gebeuren als er geen atmosfeer was?

Wat zou er gebeuren als er geen atmosfeer was?

Zonder de dampkring zou er op aarde geen leven mogelijk zijn. Natuurlijk hebben we lucht nodig om te ademen. Maar alle schadelijke straling wordt ook door de atmosfeer tegengehouden. We hebben al gezien, dat de ozonlaag de ultraviolette straling tegenhoudt.

Hoe de luchtlaag rondom de aarde zorgt voor een leefbaar klimaat?

De aardatmosfeer of dampkring is de atmosfeer of lucht om de aarde. De atmosfeer tempert het zonlicht en beschermt tegen schadelijke straling zoals ultraviolette straling. In de atmosfeer speelt zich ook het weer af dat met de zeestromen de energiebalans van de aarde in stand houdt.

Wat zorgt ervoor dat dat gas in de atmosfeer terecht komt?

Naast de uitstoot door fossiele brandstoffen zorgt verandering van landgebruik ook voor CO2 emissies. Er vindt ontbossing plaats om bijvoorbeeld ruimte te maken voor landbouwgrond. Hierbij komt de CO2 die in het hout is vastgelegd in de lucht terecht.

Hoe blijft de aarde in balans?

Door uitwisseling van straling met de ruimte warmt de aarde op de ene plek op en koelt zij op andere plekken af. Kortom, de uitwisseling van straling met de ruimte is een fundamenteel proces binnen het aardse klimaatsysteem. De uitwisseling van straling met de ruimte wordt nauwkeurig gemeten vanuit satellieten.

Wat zou er gebeuren als er geen maan was?

De maan remt de aarde af, waardoor deze 24 uur nodig heeft om een rondje rond de as te voltooien. Zou de maan nooit bestaan hebben, dan zou de aarde veel sneller draaien: een rondje rond de as zou dan vandaag de dag maar ongeveer zes uur duren. Een dag zou dan dus 75 procent korter zijn dan we gewend zijn.

Wat doet de exosfeer?

De exosfeer is de buitenste laag van de dampkring. Met de exosfeer gaat de dampkring van de aarde over in het luchtledige van de ruimte. Alleen van dit buitenste deel van de dampkring kunnen atmosferische gassen, atomen en moleculen in zekere mate de ruimte in en zo ontsnappen aan de aardse zwaartekracht.

Hoe zorgt de atmosfeer voor een leefbaar klimaat?

Pas 500 miljoen jaar geleden is de hoeveelheid zuurstof op het huidige niveau gekomen. Sindsdien is de samenstelling van de atmosfeer niet veel veranderd. Stikstof is het belangrijkste gas, gevolgd door zuurstof en argon. Samen met waterdamp zorgen die twee laatste gassen voor het natuurlijke broeikaseffect.

Hoe ontstaat dampkring?

De dampkring is ontstaan door verdamping van gassen die aan het aardoppervlak vrijgekomen zijn bij chemische reacties. Een deel van de gassen in de dampkring is ook door chemische reacties in de dampkring ontstaan. Door zijn gewicht trekt de aarde aan de gasmoleculen in de dampkring en houdt ze zo netjes op hun plaats.

Welke gassen komen het meest voor in de atmosfeer?

De samenstelling van de atmosfeer De aardse atmosfeer of de dampkring bestaat uit een mengsel van gassen dat we lucht noemen. De belangrijkste gassen zijn N2 (stikstofgas) en O2 (zuurstofgas), die respectievelijk 78% en 21% van het volume innemen. Argon neemt 0,9% van het volume in en CO2 ongeveer 0,03%.

Hoe gaat het broeikaseffect in zijn werk?

Het broeikaseffect houdt de aarde van nature op temperatuur. Broeikasgassen, vooral waterdamp en kooldioxide, houden de warmte van de zon vast. De zon verwarmt de aarde, de aarde straalt de warmte weer uit. Broeikasgassen houden de warmtestraling vast.

Welke stralen zendt de aarde uit?

Zwart lichaam. De inkomende zonnestraling heeft een korte golflengte, terwijl de uitgaande aardse straling langgolfig (infrarood) is. Dit komt doordat de temperatuur van de aarde lager is dan die van de zon. Elk voorwerp zendt straling uit, waarbij voor zwarte lichamen de wet van Stefan-Boltzmann geldt.

Hoe wordt de aarde verwarmd?

De stralingsbalans van de aarde is een evenwicht tussen inkomende zonnestraling en uitgaande aardse straling. Het aardoppervlak absorbeert de zonnestraling en kaatst deze straling terug in de vorm van infrarode langgolvige straling. Dit is uiteindelijke de warmtebron van de aardse atmosfeer.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven