Welk land heeft geen uitleveringsverdrag met Nederland?

Welk land heeft geen uitleveringsverdrag met Nederland?

Libie, Soedan, Bhutan, Bhirma, Noord Korea, China en enkele Zuid Amerikaanse landen.

Welke landen hebben geen uitleveringsverdrag met Belgie?

De VSA kunnen geen Belg uitgeleverd krijgen, terwijl België al enkele keren wel een Amerikaans onderdaan heeft verkregen. Hetzelfde doet zich bijvoorbeeld voor met Australië. Vóór de inwerkingtreding van het Europees aanhoudingsbevel deed hetzelfde zich ook voor met het Verenigd Koninkrijk.

Doet Nederland aan uitlevering?

Het land waar het misdrijf is gepleegd, kan Nederland verzoeken om uw uitlevering. Er gelden verschillende voorwaarden, maar de belangrijkste voorwaarde is toch wel dat Nederland met het land dat om uw uitlevering verzoekt een toepasselijk verdrag heeft gesloten.

Heeft Zwitserland een uitleveringsverdrag met Nederland?

Verdragslanden zijn landen buiten de EU, EER en Zwitserland waarmee Nederland afspraken heeft gemaakt over werken en sociale zekerheid. Werkt u in een verdragsland? Dan gelden voor u de afspraken in het verdrag dat Nederland met dat land heeft gesloten.

Heeft Nederland een uitleveringsverdrag met Malta?

Nederland heeft met verschillende landen een uitleveringsverdrag. De verdragen kunnen zowel bi- als multilateraal zijn….Lijst van uitleveringsverdragen per land.

Land Malta
Stelsel EU
Type verdrag Multilateraal
Uitlevering Nederlanders Ja
Opmerkingen Kaderbesluit 2002/584/JBZ

Welke landen uitleveringsverdrag?

Landen waar Nederland een uitleveringsverdrag mee heeft.

  • Albanië
  • Andorra.
  • Argentinië
  • Armenië
  • Australië
  • Bahamas.
  • België
  • Bosnië

Heeft Belgie een uitleveringsverdrag met Nederland?

België De Wet van 15 maart 1874 stelt de volgende principes vast inzake uitlevering: reciprociteit: de Belgische regering kan als aangezochte staat personen enkel uitleveren voor zover zij van de verzoekende staat een uitlevering zou kunnen bekomen.

Welke landen hebben sociale zekerheid?

De landen waarin deze regelgeving van toepassing is, zijn: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië.

Hoe lang duurt een uitlevering?

Duur uitleveringsverzoek Alles bij elkaar bestaat er dus een vrij groot aantal mogelijkheden om het verzoek tot uitlevering aan te vechten. Dit is ook de reden dat een beslissing over het uitleveringsverzoek gemiddeld acht maanden duurt.

Hoe werkt een uitlevering?

In een uitleveringsverzoek vraagt een staat aan een andere staat om de overdracht van een verdachte of veroordeelde. Uitlevering is daarom een strafrechtelijk instrument: door de uitlevering kan een verzoekende staat een persoon alsnog strafrechtelijk vervolgen en/of een strafvonnis laten ondergaan.

Heeft Nederland een uitleveringsverdrag met Nederland?

Nederland heeft dit besluit geïmplementeerd in de Overleveringswet. Het regime van uitlevering kan geldt voor alle overige landen. Uitlevering kan in Nederland alleen o.g.v. een verdrag. De verdragen zijn geïmplementeerd in de Uitleveringswet.

Is Japan een verdragsland?

Australië, Canada, Chili, Egypte, Israël, Japan, Kanaaleilanden, eiland Man, Nieuw-Zeeland, Uruguay, de Verenigde Staten en Zuid-Korea. Voor aanvullende informatie kan je terecht op de website van het CAK.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven