Welk recht is van toepassing op erfenis?

Welk recht is van toepassing op erfenis?

Europese regels De Europese erfrechtverordening geldt in alle lidstaten van de Europese Unie, behalve in Denemarken en Ierland. Woont u als Nederlander in het buitenland? Dan is het recht van het land van uw laatste ‘gewone verblijfplaats’ van toepassing. Onder gewone verblijfplaats telt bijvoorbeeld uw gezinssituatie.

Wat kost een testament op laten stellen?

De kosten voor een testament beginnen gemiddeld rond de 500 euro inclusief btw. De uiteindelijke kosten zijn ook afhankelijk van uw wensen en situatie. Ieder notariskantoor heeft zijn eigen prijs en service.

Is een handgeschreven testament geldig?

Een testament kan alleen opgesteld worden door een notaris. Een zelfgemaakt testament is niet rechtsgeldig. Je kunt wel een codicil opstellen. Dit is een handgeschreven document waarin je kunt aangeven wie specifieke inboedelspullen, zoals meubels, sieraden en kleding krijgen als je komt te overlijden.

Hoe zit het met de erfenis?

Door de wettelijke verdeling krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner alle goederen van de nalatenschap. Pas als hij of zij overlijdt, erven de kinderen. Soms zijn dit kinderen uit een eerder huwelijk. Hierdoor kunnen goederen via de stiefouder bij de stieffamilie terechtkomen.

Is een Nederlands testament geldig in Belgie?

In België verkrijgen kinderen op grond van hun reserve een directe aanspraak op goederen van de nalatenschap. Voor Nederbelgen betekent dit dat zij bij testament kunnen bepalen dat hun nalatenschap zal vererven volgens het Nederlandse recht, ongeacht waar het vermogen zich bevindt.

Welk erfrecht geldt als ik als Belg in het buitenland woon?

Indien iemand een buitenverblijf bezit in Spanje, maar in België woont, zal het Belgisch erfrecht van toepassing zijn. De woonplaats is de plaats waar de betrokken persoon geacht wordt zijn voornaamste belangen te hebben. Dit zou wel eens kunnen verschuiven van het ene land naar het andere.

Wat kost een wilsbeschikking bij de notaris?

Er zijn in Nederland geen vaste tarieven voor het aanmaken van een testament. Een notaris bepaalt zelf hoeveel hij hiervoor in rekening brengt. De kosten lopen daardoor sterk uiteen. Bij de ene notaris betaal je 200 euro voor je wilsbeschikking, terwijl een ander misschien wel € 800 vraagt.

Wat kost een testament bij de Hema?

welke documenten heb ik nodig in mijn situatie?

samenlevingscontract 205.-
testament voor jezelf 125.-
testament voor je partner 125.-
totaal 455.-

Wat moet er in een handgeschreven testament staan?

Om geldig te zijn, moet een eigenhandig testament dus:

  • volledig eigenhandig geschreven worden (een getypt testament is ongeldig!);
  • de naam en datum vermelden. Zo kan men oordelen of het document werkelijk je laatste wilsbeschikking is.
  • gehandtekend zijn.

Kun je zelf ook een testament maken?

Een rechtsgeldig testament kan volgens het Nederlandse erfrecht alleen gemaakt worden bij de notaris. Het is wel mogelijk om voor bepaalde spullen zelf een soort testament te schrijven, dit wordt een ‘codicil’ genoemd. In dit handgeschreven codicil kunt u sieraden, kleding of inboedel aan iemand vermaken.

Wat is het erfrecht?

Het erfrecht is het deel van het burgerlijk recht dat de erfopvolging of successie regelt, dat wil zeggen regelt wat er gebeurt met bezittingen en schulden van iemand als die overlijdt.

Waar staan de regels van het erfrecht?

De regels van het erfrecht staan in het Burgerlijk Wetboek. Het gaat om kinderen die eigen kinderen waren door geboorte of erkenning of geadopteerde kinderen. Pleegkinderen en stiefkinderen zijn erfgenaam als dit is opgenomen in een testament.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven