Welke 3 rollen vervullen de oceanen binnen de mondiale koolstofcyclus?

Welke 3 rollen vervullen de oceanen binnen de mondiale koolstofcyclus?

Het proces per systeem

 • Atmosfeer.
 • Hydrosfeer.
 • Chemische reacties en evenwichten.
 • Lithosfeer.
 • Biosfeer.
 • Langlopende anorganische kringloop.
 • Langlopende organische kringloop.
 • Kortlopende organische kringloop.

Hoe werkt de koolstofcyclus?

Natuurlijke koolstofcyclus In de atmosfeer wordt CO2 door de wind goed gemengd. De biosfeer (planten op land maar ook oceanisch plankton) neemt koolstof op tijdens de fotosynthese. Ook de oceanen nemen CO2 op, dat in opgeloste vorm naar diepere delen wordt getransporteerd of wordt opgenomen door plankton.

Welke stoffen zijn er nodig voor fotosynthese?

Fotosynthese

 • Elk organisme is bezig met het afbreken van stoffen.
 • Bij fotosynthese wordt onder invloed van zonlicht, zuurstof en glucose gevormd uit koolstofdioxide en water.
 • De netto reactievergelijking van fotosynthese is dus:

Wat is trage koolstofkringloop?

de cyclus die het element koolstof (C) doorloopt, wanneer het als organische stof in aardlagen terecht komt, daar miljoenen jaren lang in vastgelegd blijft en daarna weer in de atmosfeer kan terugkeren.

Hoe werkt de stikstofkringloop?

In een Anammox-reactie wordt een ammonium-molecuul en een nitraat molecuul omgezet in stikstof en twee water moleculen. Beide chemische reacties leveren een klein beetje energie op. Zodra vrije zuurstof aanwezig is, levert de aerobe ademhaling veel meer energie op. Bij anaerobe afbraak komt dus stikstof vrij.

Waar wordt koolstofdioxide voor gebruikt?

Koolzuurgas (CO2) wordt voor de meest uiteenlopende zaken gebruikt, in heel wat verschillende domeinen. Enkele voorbeelden uit de voedingsindustrie, de landbouw en de medische wereld: In bruisend water en limonades, Om de werking van meststoffen te verbeteren en als substraat in de landbouw.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven