Welke akten van burgerlijke stand zijn er?

Welke akten van burgerlijke stand zijn er?

Het gaat hier om geboorteakten, huwelijksakten, overlijdensakten, akten van erkenning van een kind en sommige vonnissen die de burgerlijke staat van een persoon betreffen of wijzigen.

Is de burgerlijke stand openbaar?

Vraag/antwoord » Privacy en de openbaarheidstermijn van de Burgerlijke Stand. Voor akten van de Nederlandse Burgerlijke Stand geldt, dat deze na een bepaalde periode overgebracht worden van de gemeente naar het archief die ze in de regel direct openbaar maakt.

Wat is mijn burgerlijke stand Belgie?

U kunt het uittreksel uit het bevolkingsregister opvragen bij uw gemeente. Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken: op ‘Mijn dossier’ ((opent in nieuw venster)), de online toepassing van het Rijksregister.

Wat is uw burgerlijke status?

Burgerlijke staat betekent of u getrouwd bent, niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Uw pensioen kan afhankelijk zijn van uw burgerlijke staat. Het recht op nabestaandenpensioen kan ook afhankelijk zijn van uw burgerlijke staat.

Wat is Dabs nummer?

Vanaf die datum worden de akten van burgerlijke stand opgemaakt in gedematerialiseerde vorm – dit is onder de vorm van een verzameling van gegevens in plaats van op papier – en worden centraal opgeslagen in een nieuwe Databank van de Akten van de Burgerlijke Stand (DABS).

Wat is akte nr Dabs?

Databank voor de Akten van Burgerlijke Stand (DABS)

Waar vind ik huwelijksakten?

De burgerlijke stand maakt akten op van belangrijke gebeurtenissen in uw leven. Zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging geregistreerd partnerschap en overlijden. U kunt een afschrift of uittreksel van deze akten aanvragen bij de gemeente waar de akte is opgemaakt.

Hoe weet ik wat mijn burgerlijke staat is?

In de basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. Dit zijn gegevens zoals uw naam, adres, burgerlijke staat en nationaliteit. Uw eigen gegevens kunt u inzien via MijnOverheid.nl. Of bij de gemeente waar u woont.

Waar vind ik mijn burgerlijke stand?

Om een uittreksel aan te vragen, heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig. U kunt een uittreksel uit de burgerlijke stand aanvragen bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Dat geldt ook als u daarna bent verhuisd of geëmigreerd.

Wat is mijn burgerlijke staat samenwonend?

Van samenwonen wordt gesproken als mensen samen één woning in gebruik hebben en als partners een huishouden delen. In Nederland spreekt men over ongehuwd samenwonen (soms verkort tot samenwonen) wordt gesproken als partners zonder te zijn getrouwd een huishouden delen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven