Welke beroepen zijn er in het onderwijs?

Welke beroepen zijn er in het onderwijs?

Binnen een school werken niet alleen maar leraren. Een schoolleider, een intern begeleider, een onderwijsassistent, een conciërge, een zorgcoördinator en een roostermaker: elke functie in het onderwijs draagt bij aan een prettig en veilig leerklimaat op school.

Wat moet ik studeren om leraar te worden?

Via de educatieve bacheloropleiding lager onderwijs word je onderwijzer en mag je alle vakken geven van het 1e tot en met het 6e leerjaar. Van lichamelijke opvoeding over Nederlands tot rekenen. Via de educatieve bachelor secundair onderwijs word je leerkracht in het SO en kan je lesgeven in bvb.

Welke sector is School?

De quartaire sector is de niet-commerciële dienstverlening, de enige economische sector zonder winstoogmerk. In deze sector vallen de overheidsdiensten en de door de overheid gesubsidieerde diensten. Voorbeelden zijn ziekenhuizen, verpleeghuizen, brandweer, defensie, gezondheidszorg, sociaal werk, onderwijs en cultuur.

Hoeveel verdient Lo leerkracht?

Het loon van een leerkracht LO: 1.900 euro netto.

Welke functies zijn er op een middelbare school?

Taken en functies

 • Administratie(administratief medewerker)
 • Conciërge.
 • Conrector/adjunct directeur.
 • Counselor.
 • Leraar.
 • Mediathecaris.
 • Mentor.
 • Onderwijsassistent.

Welke taken heeft een leerkracht basisonderwijs?

Welke taken heeft een leerkracht?

 • Lessen voorbereiden.
 • Lesgeven.
 • Coachen van de leerlingen.
 • Vergaderen met collega’s en directeur.
 • Oudercontacten.
 • Organiseren van activiteiten (schoolfeest, schoolreis,…)

Hoe word je leerkracht middelbaar?

De opleiding leraar secundair onderwijs is een knelpuntberoep voor bepaalde onderwijsvakken. Dankzij een samenwerking tussen de VDAB en VIVES kan je deze opleiding gratis volgen. Je start deze opleiding samen met de studenten in dagonderwijs en volgt het programma voltijds.

Waar kan ik d cursus volgen?

Sinds academiejaar 2019-2020 vervangt deze educatieve graduaatsopleiding in het Secundair Onderwijs de specifieke lerarenopleiding (SLO) (ook wel bekend als de D-cursus). Vroeger werd dit georganiseerd door de Centra voor Volwassenonderwijs (CVO), nu word je leraar praktijkvakken aan de hogeschool.

Welke sector is verzekeringen?

De banken en het verzekeringswezen behoren tot de Dienstensector. Ze bieden zowel financiële als commerciële diensten aan en spelen een belangrijke rol in de economie en de samenleving.

Welke sector is de bouw?

De bouw is de economische sector of bedrijfstak die zich bezighoudt met het produceren van woningen en andere bouwwerken. De kennis die hiervoor nodig is, en de wetenschap die zich daarmee bezighoudt, heet bouwkunde.

Hoeveel verdient een leerkracht per jaar?

Salarissen van leerkrachten Netto verdient een startende leerkracht in het kleuter, lager en secundair onderwijs 1.663,67 euro. Na 10 jaar is dat gestegen tot 1.950,07 euro. Wie 20 jaar op de teller heeft, krijgt een nettoloon van 2.241,48 euro.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven