Welke bindingen worden verbroken bij verbranding?

Welke bindingen worden verbroken bij verbranding?

Bij de verbranding van glucose (C6H12O6), worden bindingen tussen koolstof (C), waterstof (H) en zuurstof (O) in het glucose (C6H12O6) molecuul verbroken en ontstaan nieuwe bindingen tussen koolstof (C), waterstof (H) en zuurstof (O) in koolstofdioxide (CO2) en water (H2O).

Welke bindingen worden verbroken bij het smelten van kaarsvet?

Waterstofbruggen zijn veel sterker dan Vanderwaalsbindingen tussen moleculen. De mogelijkheid tot het vormen van waterstofbruggen heeft dan ook een groot effect op de eigenschappen van een stof. Bij het smelten of koken van een stof worden de bindingen tussen moleculen verbroken.

Welke bindingen komen voor in zouten?

Zouten. Zouten zijn opgebouwd uit positief en negatief geladen ionen die samen een kristalstructuur vormen. De aantrekkingskracht tussen deze tegengesteld geladen deeltjes wordt ionbinding genoemd.

Welke 3 soorten bindingen kunnen voorkomen tussen elementen?

Covalente bindingen = gemeenschappelijk gebruik van elkaars elektronen door twee atomen

 • een ionbinding.
 • een polaire covalente binding.
 • een apolaire covalente binding.
 • helemaal geen binding.

Welke bindingen bestaan er?

In moleculaire stoffen komen atoombindingen, vanderwaalsbindingen, waterstofbruggen en dipool-dipoolbindingen voor. Vanderwaalsbindingen, waterstofbruggen en dipool-dipoolbindingen zijn voorbeelden van intermoleculaire bindingen: het zijn bindingen die optreden tussen moleculen.

Wat is het stolpunt van kaarsvet?

Mijn kaarsvet stolt bij ________________ graden. De temperatuur waarbij een stof stolt, noem je het stolpunt. Dat is dezelfde temperatuur als het smeltpunt. Het smeltpunt is dan niet één temperatuur, maar bijvoorbeeld tussen de 42 en 55 graden.

Welke bindingen komen voor in natriumchloride?

Voorbeeld: natriumchloride, beter bekend als keukenzout, heeft als molecuulformule: NaCl. Het natrium en het chloride wordt bij elkaar gehouden door een ion-binding. Het zout is dus neutraal, dat komt omdat in dit geval natrium een lading heeft van 1+ en het chloride een lading van 1-, samen dus neutraal = 0!

Welke soorten bindingen zijn er scheikunde?

 • Begrippen.
 • • Atoombinding. Een atoombinding wordt gevormd door een zogenaamd gemeenschappelijk elektronenpaar tussen de atomen: één elektron van een atoom vormt samen met één elektron van een ander atoom een elektronenpaar.
 • • Polaire atoombinding.
 • • Ionbinding.
 • • Vanderwaalsbinding.
 • • Waterstofbruggen.
 • • Polaire stoffen.

Welke soorten elementen vormen een Atoombinding?

Atoombinding. Een atoombinding is een binding tussen niet-metaal atomen. Het wordt ook wel een covalente binding genoemd. Bij een atoombinding worden de atomen aan elkaar gebonden door een zogenaamd gemeenschappelijk elektronenpaar.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven