Welke Brandklassen mogen met water geblust worden?

Welke Brandklassen mogen met water geblust worden?

Brandklasse A betekent dat de blusser een blusstof heeft om branden in vaste stoffen te blussen. Vaste stoffen van organische oorsprong: zoals hout, papier, stro, kunststoffen, kolen. De blusstof die gebruikt wordt kan water zijn (de blusser heeft dan een zilveren kleur: dit in tegenstelling met de andere blussers.

Welke Brandklassen mag je niet blussen met water?

Brandklasse F vet en olie branden zijn die in de meeste gevallen frituur of bakolie branden deze moeten dan ook geblust worden met een vet brandblusser. Houd hierbij altijd voldoende afstand. In deze brandklasse mag u nooit met water blussen. Een brandklasse f brand met water blussen is zeer gevaarlijk.

Waarom mag je een vlam in de pan niet blussen met water?

Blus een vlam in de pan nooit met water Dit moet u absoluut niet doen. Water en olie (of vet) zijn een zeer gevaarlijke combinatie. Wanneer u water toevoegt aan brandend vet of olie ontstaat er een zeer grote steekvlam en is de kans op uitbreiding van de brand groot.

Welk middel kan je het beste gebruiken om een vlam in de pan uit te krijgen?

Blussing. De beste manier van blussing is het wegnemen van de zuurstof uit de branddriehoek. Een deksel is een zeer geëigend en vaak aanwezig middel om de olie af te sluiten. Eventueel kan men zelfs in noodgevallen een stevig dienblad gebruiken.

Welke stoffen branden bij een klasse B brand?

Brandklasse B Dit is een brand van vloeibare stoffen zoals: benzine, dieselolie, aceton, was. Geschikte blusmiddel: sproeischuimblussers, CO2 blussers of poederblussers.

Waar houden Brandklassen rekening mee?

Voor je de brand gaat blussen, moet je dan ook bepalen wat er precies brandt. Alle stoffen die kunnen branden, zijn in groepen (klassen) ingedeeld. Deze brandklassen lopen van A (vaste stoffen) t/m F (olie en vet). Aan de hand van de brandklassen kun je bepalen welk blusmiddel je nodig hebt.

Wat mag je niet blussen met water?

Niet gebruiken

  • Metaalbranden: alkalimetalen en aardalkalimetalen reageren zeer heftig met water.
  • Een hete brand in een kleine ruimte.
  • Schoorsteenbrand.
  • Hete vetten, oliën en wassen met een temperatuur boven 100 graden Celsius.
  • Vloeistoffen die lichter dan water zijn, zoals benzine en dieselolie.

Kan vlam in de pan op inductie?

Ook bij elektrisch koken Ook als u een elektrisch, keramisch of via inductie kookt, kunt u een vlam in de pan krijgen.

Waarom geen blusdeken bij Frituurbrand?

Een vlam in een pan of een frituurbrand mag je nooit met water blussen, want dit kan een explosie veroorzaken.

Kun je met inductie vlam in de pan krijgen?

Ook bij elektrisch koken Dat kan mij niet gebeuren, want ik kook niet op gas.” Dat is de grootste fabel over het ontstaan van keukenbrandjes. Ook als u een elektrisch, keramisch of via inductie kookt, kunt u een vlam in de pan krijgen.

Welk soort brand hoort bij welke brandklasse?

FAQ / Wat houdt een brandklasse in?

Brandklasse Brandbare stof
A Branden van vaste stoffen van doorgaans organische oorsprong welke in het algemeen onder gloedvorming verbranden
B Branden van vloeibare of vloeibaar wordende stoffen
C Branden van gassen
D Branden van metalen

Welke blusmiddelen voor welke brand?

Brandblussers zijn onderverdeeld in brandklassen Een brandblusser met brandklasse A is geschikt voor het blussen voor vaste materialen zoals textiel, hout en papier. Een brandblusser met brandklasse C is geschikt voor het blussen van gasbranden zoals aardgas, propaan, LPG en butaan.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven