Welke dieren leven in de Nederlandse bossen?

Welke dieren leven in de Nederlandse bossen?

Bekijk hier de opvallendste soorten van het woud.

 • Eekhoorn. In de herfst leggen eekhoorns een voedselvoorraad aan voor de winter.
 • Rosse vleermuis. De rosse vleermuis behoort tot de grootste soorten in Europa.
 • Appelvink.
 • Zwarte specht.
 • Bosuil.
 • Boommarter.
 • Das.
 • Wild zwijn.

Welke dieren eten bomen?

Er leven wel veel kleine roofdieren in het bos. Denk bijvoorbeeld aan vossen, dassen en boommarters. Daarnaast wemelt het van de kleine zoogdieren: muizen, konijnen en natuurlijk eekhoorns. Deze kleine zoogdieren vormen een belangrijke voedselbron voor de roofvogels en grotere roofdieren.

Wat leeft er in een eikenboom?

Op een grote zomereik leven wel 800 verschillende diersoorten. Veel insecten en vogels vooral. Maar ook eekhoorn en muisjes en vele paddenstoelen zijn afhankelijk van de eik.

Hoeveel insectensoorten zijn verbonden aan welke boom?

Normaal gesproken trekken inheemse bomen zoals de eik, wilg, berk en de meidoorn veel meer insecten aan dan exotische boomsoorten zoals de acacia, paardenkastanje en plataan. Op de zomereik vind je bijvoorbeeld 450 verschillende soorten, en op de Amerikaanse eik slechts 13.

Welke dieren leven in de beuk?

De beuk is een belangrijke boom voor dieren. Zo hakt de zwarte specht bij voorkeur zijn nestholte uit in beukenstammen. Beukennootjes die bij miljoenen onder beukenbomen liggen, zijn geliefd voedsel van eekhoorns, dassen, wilde zwijnen en vogels, zoals Vlaamse gaaien.

Welke dieren leven in holen?

Wormen, kreeftachtigen en schelpdieren leven in holen en gangen onder het oppervlak. Als je goed kijkt zie je ook leven op de bodem: garnalen, krabben en zeesterren kruipen rond. Heel veel andere dieren zitten vastgehecht aan stenen of scheepswrakken.

Wat voor dieren leven er op de Veluwe?

Zoogdieren

 • Edelhert. De koning van het Park.
 • Moeflon. Een bijzonder schaap.
 • Wild zwijn. De nozems van het bos.
 • Ree. De elegantste Parkbewoner.
 • Das. Zeldzaam en schuw.
 • Vos. De sluwste van het bos.
 • Boommarter. Een springer en klauteraar.

Wat leeft er allemaal in een boom?

Vogels bouwen er hun nest, mossen, korstmossen, schimmels en algen leven epifytisch op de stam, op de takken en soms op de bladeren. Schimmels leven in symbiose met of parasitair op of in bomen. Insecten leven van de bladeren of het hout (onder andere houtworm). Sluipwespen parasiteren weer op deze insecten.

Welke dieren eten van een eikenboom?

Eikels zijn belangrijk voedsel voor dieren, zoals muizen, eekhoorns, wilde zwijnen, hertachtigen, sommige eenden en andere vogels en beren die in de buurt van eiken leven. Bij deze dieren bestaat soms 25% van de wintervoorraad uit eikels. Eikels werden vroeger gebruikt om varkens te voeren (mast).

Hoeveel insecten per boomsoort?

Tabel 1. Het voorkomen van het aantal insectensoorten op boomsoorten of boomgeslachten.

Boom Gemiddeld aantal soorten insecten op deze boom Aantal gebruikte onderzoeken
-Tamme kastanje 8 2
-Paardenkastanje 7 2
-Steeneik 4 2
-Robinia 2 2

Welke insecten leven in een boom?

Daarnaast zijn er veel sapzuigende insecten zoals bladluizen, wantsen en cicaden. Maar de meeste soorten, vooral vlinderrupsen en keverlarven, voeden zich met de voedselrijke bladeren. Hoewel 90% van de biomassa van een boom uit hout bestaat, zijn er maar heel weinig insecten die dit als voedselbron gebruiken.

Hoe dik wordt een beuk?

Beuken worden 200 tot 400 jaar oud. In de Middachter Allee bij Kasteel Middachten in De Steeg stonden lang een aantal van de oudste beuken in Nederland. De dikste was 5 meter in omvang, en enkele waren 44-46 meter hoog. Ze waren in 1776 aangeplant.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven