Welke factoren bepalen het albedo van een landschap?

Welke factoren bepalen het albedo van een landschap?

Hoe donkerder van kleur een landschap is en hoe minder bewolking er boven het landschap is, hoe lager het albedo van het landschap. Hoe lager het albedo, hoe meer energie uit zonlicht wordt opgenomen door de bodem en hoe sterker de bodem dus wordt verwarmd.

Wat is het albedo van ijs?

Het ijs-albedo effect gaat uit van het principe van de hoge weerkaatsing van zonnestralen door een wit oppervlak. Het witte oppervlak is het ijs/sneeuw op de Noordpool. Hoe groter dit oppervlak hoe meer zonnestralen er worden teruggekaatst waardoor het kouder blijft.

Wat is het albedo van open water?

Water: 5-22% De albedo hangt ook af van de hoek tussen de invallende en de gereflecteerde straling en van de oppervlaktestructuur van het reflecterend oppervlak; een gepolijste biljartbal reflecteert anders dan een harige tennisbal.

Hoe bereken je het albedo?

De hoeveelheid ingestraalde energie per seconde is het stralingsvermogen van de zon die de aarde bereikt, deze duiden we aan met S in W/m2. Als a een maat is voor de spiegeling (de albedo) dan is (1 – a) de maat voor de hoeveelheid straling die de aarde bereikt.

Hoe werkt het albedo effect?

Wanneer de albedo van het aardoppervlak lager wordt, wordt minder zonnestraling gereflecteerd en meer geabsorbeerd. Door de lagere albedo wordt er meer zonlicht geabsorbeerd en omgezet in warmte. Dat leidt weer tot verdere opwarming van de aarde en het nog meer smelten van ijs.

Wat is het verschil in albedo tussen natte en droge oppervlakten?

Uit onderzoek blijkt dat de albedo en emissiviteit de grootste invloed hebben op de oppervlaktetemperatuur van materialen. Doorlatende materialen kunnen door verdamping sneller afkoelen. In droge toestand warmt de oppervlakte van doorlatende materialen sneller op door het geringere warmtetransport door het materiaal.

Wat betekent albedo aardrijkskunde?

Met de term ‘albedo’ wordt het weerkaatsingsvermogen van het aardoppervlak bedoeld. Dus de hoeveelheid zonnestraling die door de aarde gereflecteerd wordt ten opzichte van de totale binnenkomende zonnestraling. Een lichtgekleurd oppervlak heeft meestal een hogere albedo, het weerkaatst meer licht.

Wat is het Albedoeffect?

Niet alleen is het goed dat er wat valt maar de witte kleur van sneeuw zorgt er voor dat de warmte niet geabsorbeerd wordt door de aarde. Door de verse “witte” sneeuw reflecteert het zonlicht en er wordt minder warmte opgenomen en dat betekent minder smelt. Dit wordt het Albedo Effect genoemd.

Hoe bereken je klimaat?

Om het klimaat te bepalen wordt gekeken naar het gemiddelde over 30 jaar van temperatuur, vocht, luchtdruk, wind, bewolking en neerslag. Dagelijkse en jaarlijkse variaties en hoe vaak extremen voorkomen zijn ook van belang. Voorbeelden van extremen zijn hittegolven en zware regen met wateroverlast of overstromingen.

Wat wordt er verstaan onder het albedo effect?

Wat wordt bedoeld met het albedo effect?

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven