Welke financiele voordelen kunnen werkgevers ontvangen bij het in dienst nemen van iemand met een arbeidsbeperking?

Welke financiële voordelen kunnen werkgevers ontvangen bij het in dienst nemen van iemand met een arbeidsbeperking?

Een werkgever die mensen met een arbeidsbeperking in dienst heeft, kan gebruikmaken van een aantal financiële regelingen. Zoals loonkostensubsidie en loondispensatie. Zo stimuleert de overheid werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en te houden.

Wat valt onder arbeidsbeperking?

Met een arbeidsbeperking wordt bedoeld dat iemand door ziekte of een gebrek belemmerd wordt bij het verkrijgen van een baan of het verrichten van arbeid. Het hebben van een arbeidsbeperking hoeft nog niet te betekenen dat deze persoon niet aan het werk kan of slechts gedeeltelijk aan het werk kan.

Welke subsidies zijn er voor werkgevers?

5 subsidies voor aannemen personeel

  1. Loonkostenvoordelen (LKV) Als werkgever kun je bij het aannemen van werknemers uit bepaalde doelgroepen een financieel voordeel krijgen.
  2. Lage-inkomensvoordeel (LIV)
  3. Proefplaatsing.
  4. Premievrijstelling marginale arbeid.
  5. Loondispensatie Wajongers.

Hoe kan de werkgever een mobiliteitsbonus ontvangen?

U moet in het bezit zijn van een doelgroepverklaring om de mobiliteitsbonus te kunnen toepassen. Deze doelgroepverklaring kan u als werkgever niet zelf aanvragen. De werknemer dient dit zelf te doen of u te machtigen om dit voor hem/haar te doen.

Welke uitkeringen vallen onder de Participatiewet?

De Participatiewet moet ervoor zorgen dat meer mensen, met en zonder beperking, werk vinden bij een gewone werkgever. De Participatiewet vervangt per 1 januari 2015 de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Wie betaalt loonkostensubsidie?

In geval van de loonkostensubsidie ontvangt de werknemer het volledige CAO-loon of tenminste het wettelijk minimumloon. De werkgever ontvangt van de gemeente een subsidie ter hoogte van het verschil tussen het wettelijke minimumloon en de loonwaarde van de werknemer.

Heb ik een arbeidsbeperking?

Iemand die een arbeidshandicap heeft is niet in staat om zijn werkzaamheden voor de volle 100% uit te voeren. Hij heeft hier meer moeite mee door een geestelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking. Iemand is bijvoorbeeld blind, heeft autisme of heeft door een ziekte moeite met te lang staan.

Wat is het voordeel voor de werkgever bij een proefplaatsing?

Een proefplaatsing is bedoeld voor werknemers die moeilijk werk kunnen vinden en geschikt voor werkgevers die twijfelen over de geschiktheid. De proefplaatsing biedt u de mogelijkheid om gedurende 2 maanden kosteloos een werknemer met een Wajong-, WAO-, WIA-, WAZ-, Ziektewet- en WW-uitkering aan het werk te zien.

Wat is compensatieregeling oudere werknemers?

Bent u een oudere werknemer die langer dan 1 jaar werkloos is geweest en bent u ziek? Dan kan uw nieuwe werkgever misschien gebruikmaken van de Compensatieregeling oudere werknemers. Uw werkgever betaalt dan de eerste 13 weken van uw ziekte uw loon door. Daarna betaalt UWV soms een Ziektewet-uitkering.

Kan werkgever Doelgroepverklaring aanvragen?

U kunt als werkgever geen doelgroepverklaring aanvragen. Werknemers kunnen wel een doelgroepverklaring aanvragen.

Hoe wordt Loonkostenvoordeel uitbetaald?

De Belastingdienst stuurt een beschikking met de definitieve berekening van het LIV, jeugd-LIV en LKV naar de werkgever. Dat gebeurt vóór 1 augustus 2020, op basis van de gegevens die bekend zijn. Deze beschikking is vatbaar voor bezwaar. Binnen zes weken na dagtekening van de beschikking worden de bedragen uitbetaald.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven