Welke instanties verwittigen bij naamsverandering?

Welke instanties verwittigen bij naamsverandering?

Is uw verzoek om uw achternaam te veranderen toegewezen, dan informeert het ministerie van Justitie en Veiligheid de burgerlijke stand van uw gemeente. De ambtenaar van de burgerlijke stand voert de naamswijziging door in uw geboorteakte.

Hoe kun je je voornaam veranderen?

Wilt u uw voornaam laten veranderen? Dan moet u hiervoor bij de rechtbank een verzoekschrift indienen voor het wijzigen van uw voornaam. Gaat het om een wijziging van de voornaam van een minderjarige? Dan moet een van de ouders of de voogd het verzoek indienen.

Wat kost het om je naam te veranderen?

De kosten voor het in behandeling nemen van een verzoek tot achternaamwijziging bedragen 835 euro. Als u voor meerdere mensen binnen uw gezin een achternaamswijziging verzoekt zijn de kosten verschillend. Het wijzigen van de achternaam van 1 of 2 minderjarige kinderen kost 835 euro.

Is verandering van naam een recht?

De verandering van je familienaam is dus geen recht, maar een gunst die bij koninklijk besluit wordt toegestaan. Iedere aanvraag tot naamsverandering wordt individueel onderzocht. Een familienaamsverandering is voorbehouden aan Belgen. Bij uitbreiding geldt deze procedure ook voor erkende vluchtelingen en staatlozen.

Waar naamsverandering doorgeven?

Om een naamsverandering aan te vragen, kun je naar het gemeentehuis gaan, schriftelijk een verzoek indienen of het online regelen! Wanneer je naar het gemeentehuis gaat, wordt het verzoek voor een naamswijziging direct in behandeling genomen.

Wie kan een procedure tot naamsverandering indienen?

Wie mag een procedure tot naamsverandering indienen? Om een verzoek in te dienen, moet u ofwel de Belgische nationaliteit hebben, VN-vluchteling zijn of staatloze, staat in de brochure Veranderen van naam of voornaam die de FOD Justitie daarover maakte.

Waarom kost het geld om je naam te veranderen?

Het is een misverstand dat de kosten van het veranderen van een voornaam zouden afhangen van het aantal letters van de naam. je betaalt namelijk niet voor de letters, maar voor de behandeling van het verzoekschrift. Voor het wijzigen van een voornaam is namelijk de hulp van een advocaat en van de rechtbank nodig.

Hoe duur is het om een tweede naam te nemen?

Reken op een bedrag tussen 100 en 200 euro. Indien je in aanmerking komt voor een toevoeging, betaal je het verlaagde griffierecht (griffierecht voor onvermogenden).

Hoe lang duurt het om je naam te veranderen?

De procedure verloopt via een aantal vaste stappen. Houdt u rekening met een doorlooptijd van gemiddeld 9 maanden. Voor het indienen van een aanvraag voor naamswijziging dient u documenten mee te sturen. Welke documenten dat zijn, hangt af van het type aanvraag dat u doet.

Kan ik mijn doopnamen veranderen?

Doopnamen toevoegen of verwijderen kan via de rechtbank. Formeel heet dit een verzoek tot voornaamswijziging. Aan de hand van praktijkvoorbeelden illustreert onze advocaat wat de voorwaarden zijn, hoe een dergelijke procedure in zijn werk gaat en aan welke criteria de rechter toetst.

Kan je u achternaam veranderen?

U dient uw aanvraag schriftelijk (niet per mail of fax) in bij de Dienst Naamsverandering van de FOD Justitie. Als u kinderen hebt die uw naam dragen, moet u verduidelijken of u wilt dat ook zij van naam veranderen. Bent u minderjarig, dan moet de aanvraag ingediend worden door uw ouders (of voogd).

Hoe lang duurt een naamsverandering?

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven