Welke landen zitten in de westerse wereld?

Welke landen zitten in de westerse wereld?

Er zijn slechts een aantal landen die tot de westerse cultuur horen, namelijk:

  • Alle landen in West Europa, deze grens ligt tot en met Tsjechië, Letland, Estland, Polen, et cetera. Landen die op deze lijn liggen behoren gemiddeld tot de westerse landen;
  • Alle landen in Noord- Amerika;
  • Japan;
  • Australië;
  • Nieuw- Zeeland.

Wat is de westerse cultuur?

Het begrip “westerse cultuur” is een verzamelterm voor de vele westerse (sub)culturen in de wereld. Meer specifiek heeft de term betrekking op een cultuur die haar historische oorsprong vindt in Europa, maar zich als gevolg van kolonisatie, handel en massamedia verspreid heeft over het grootste deel van de wereld.

Wat is een niet westers land?

Westers: Persoon met als migratieachtergrond een van de landen in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika en Oceanië, en Indonesië en Japan. Niet-westers: Persoon met als migratieachtergrond een van de landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.

Wat zijn westerse normen en waarden?

In de moderne westerse liberaal-kapitalistische samenleving wegen de waarden vrijheid (individu), rechtvaardigheid (gelijkheid voor de wet) en zorg om de ander (mensenrechten) het zwaarst. Deze beginselen vormen de basis waarop we de maatschappelijk organisatie van de Democratische Rechtsstaat creëerden.

Wat wordt verstaan onder het Westen?

De meest gebruikte betekenissen verwijzen naar een groep cultureel en etnisch verwante staten die met name tussen 1500 en het heden een dominante positie opbouwden in kapitalistische delen van de wereld, vaak zeer rijk en machtig zijn: eerst West-Europa, geleidelijk een steeds groter deel van Zuid-, Midden- en Noord- …

Wat is westerse migratieachtergrond?

Westerse migratieachtergrond: iemand die in Nederland woont en van wie ten minste één ouder in een land in Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië of Japan is geboren.

Wat wordt er bedoeld met westerse wereld?

Wat is een westerse vrouw?

Vrouw. In het Westen in de 21e eeuw is de ideale vrouw jong, mager en blank met lange benen, ronde borsten, grote ogen, volle lippen en een egale huid. Het Europese en westerse schoonheidsideaal veranderde ingrijpend in de loop van de geschiedenis.

Is Curacao westers?

Inwoners uit Japan en Indonesië worden bijvoorbeeld als ‘westers’ bestempeld, maar mensen uit de voormalige Nederlandse koloniën Curaçao en Sint Maarten als ‘niet-westers’.

Is Brazilie westers?

Brazilië is niet veel anders dan de westerse landen De overheersende godsdienst is het christendom (Katholiek). Ook zijn er veel religies van Afrikaanse afkomst. Brazilië is het grootste continent van Zuid-Amerika. Het ligt aan de oost kust van Zuid-Amerika.

Welke normen en waarden zijn belangrijk in Nederland?

Voorbeelden van Nederlandse waarden zijn vrijheid, gelijkheid, respect solidariteit en rechtvaardigheid. Maar ook veiligheid, leefbaarheid, tolerantie, eerlijkheid, rijkdom, bescheidenheid en beleefdheid behoren zeker tot de Nederlandse waarden.

Wat zijn normen en waarden?

Normen en waarden zijn de omgangsvormen en principes volgens welke men publiekelijk en in sociaal verband handelt. Vaak worden de termen in de politiek en de media als één enkel containerbegrip aangeduid, of onterecht als synoniemen door elkaar gebruikt.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven