Welke leeftijd moet je hebben voor huurtoeslag?

Welke leeftijd moet je hebben voor huurtoeslag?

Deze huurtoeslag kan pas worden toegekend en aangevraagd op de dag dat u 18 jaar oud wordt. Uiteraard gelden er diverse voorwaarden waaraan voldaan dient te worden alvorens er overgegaan kan worden tot uitbetaling. U bent minimaal 18 jaar. U huurt een woonruimte.

Hoelang heb je recht op huurtoeslag?

Je kunt huurtoeslag voor 2020 aanvragen tot 1 september 2021. De huurtoeslag voor 2019 kan je nog aanvragen tot 1 september 2020. En denk je nu dat je in vorige jaren ook recht op huurtoeslag had? Dan kun je voor de jaren 2018, 2017 of 2016 de toeslag in sommige gevallen ook nog terugvragen.

Hoe hoog mag de huur zijn om in aanmerking te komen voor huurtoeslag?

Uw rekenhuur is niet hoger dan de huurgrens Rekenhuur is de huurprijs inclusief servicekosten per maand. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag mag deze huurprijs niet lager zijn dan € 237,62 en niet hoger dan € 752,33. Let op: er geldt een lagere rekenhuur per maand in de leeftijd van 18 tot en met 22 jaar.

Heb ik recht op huurtoeslag 2021?

Als de rekenhuur hoger is dan de maximum huurgrens, is er in principe geen recht op huurtoeslag. Het recht op huurtoeslag vervalt niet altijd bij overschrijding van de maximale huurgrens. De algemene maximale huurgrens huurtoeslag bedraagt voor 2021 € 752,33. Dit is ook de liberalisatiegrens voor 2021.

Wat is de hoogte van de huurtoeslag?

Huurgrens als u of een van de bewoners 23 of ouder is. Of als u een inwonend kind hebt

Jaar Huurgrens
2020 € 737,14
2019 € 720,42
2018 € 710,68
2017 € 710,68

Kan ik als medebewoner huurtoeslag aanvragen?

Een medebewoner is iemand die deel uitmaakt van uw huishouden en die op hetzelfde adres is ingeschreven bij de gemeente. Bijvoorbeeld uw kind, een ouder of iemand anders die bij u woont. Een medebewoner telt alleen voor de huurtoeslag mee, en niet voor andere toeslagen.

Wat mag je verdienen voor huurtoeslag 2021?

Ook deze maximale inkomensgrenzen worden voor het passend toewijzen conform de Wet op de huurtoeslag aangepast. De afgeronde inkomensgrenzen voor het passend toewijzen voor 2021 bedragen € 23.725 voor eenpersoonshuishoudens en € 32

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven