Welke leestekens bij opsomming?

Welke leestekens bij opsomming?

De zin die de opsomming inleidt, eindigt met een dubbele punt. Elk onderdeel van de opsomming begint met een kleine letter en eindigt met een puntkomma; alleen het laatste onderdeel van de opsomming krijgt een punt.

Waar moeten leestekens?

aanhalingstekens: zet een punt of een vraagteken steeds binnen de aanhalingstekens. Kondig een opsomming, een uitleg, een citaat of een reden aan met een dubbele punt. Vermijd verwarring: gebruik nauwelijks gedachtestreepjes en haakjes.

Waar moeten punten en komma’s?

Een puntkomma staat – net als een punt – in principe tussen twee complete zinnen. Bij een komma geldt dat principe niet, maar een komma kán wel tussen twee zelfstandige zinnen voorkomen, en wel als er een heel nauw verband is: (10) We hebben een mooie zomer gehad, dat staat buiten kijf.

Waarom leestekens gebruiken?

Waarom moet je leestekens gebruiken? Leestekens zijn bedoeld om aan te geven hoe een zin in je hoofd moet klinken, waar je stem omhoog moet en waar een rust moet vallen. Als je de komma’s, punten, vraagtekens, uitroeptekens en hoofdletters weglaat, is een tekst vaak veel moeilijker te lezen.

Wat is puntsgewijze opsomming?

Voor de weergave van puntsgewijze opsommingen zijn er geen echte regels. In een opsomming die bestaat uit volledige zinnen, begint elk deel met een hoofdletter en eindigt elk deel op een punt. …

Wat is een puntsgewijze opsomming?

Een puntsgewijze opsomming bestaat meestal uit een inleidende zin en een aantal onderdelen die met een opsommingsteken beginnen. Die opsommingstekens kunnen bijvoorbeeld vette stippen (‘bullets’), streepjes of cijfers zijn.

Wat zijn alle leestekens?

Leestekens zijn tekens die je bij het schrijven gebruikt om een tekst begrijpelijker te maken, bijvoorbeeld een punt of een komma. Als je iets vertelt, kun je met pauzes, intonatie of gebaren duidelijk maken wat je bedoelt. In geschreven taal doe je dit met punten, komma’s, vraagtekens en andere leestekens.

Hoe noem je het gebruik van leestekens?

Leestekens zijn tekens die een tekst makkelijker leesbaar maken. Voorbeelden zijn de punt, de komma, de dubbele punt, het vraagteken en het uitroepteken. Als je de leestekens (en hoofdletters) in het bovenstaande voorbeeld plaatst, ziet de tekst er zo uit: Bas was op vakantie in Oostenrijk.

Waar Kommas plaatsen?

Gebruik een komma onder andere:

 1. tussen twee persoonsvormen.
 2. in een opsomming, maar niet voor het woordje ‘en’
 3. voor voegwoorden.
 4. tussen bijvoeglijke naamwoorden.
 5. voor of na een aanspreking.
 6. achter een briefaanhef.
 7. voor ‘die’ of ‘dat’ (Let op! Dit is niet altijd zo)

Waar Commas?

Komma’s gebruik je om een tekst beter leesbaar te maken. Een komma staat voor een rustpunt in de zin….Hier hoort altijd een komma

 • in opsommingen;
 • achter een briefaanhef;
 • na een slotgroet;
 • na een aanspreking;
 • tussen twee bijvoeglijk naamwoorden die bij hetzelfde zelfstandig naamwoord horen.

Hoe zijn leestekens ontstaan?

De geschiedenis van de westerse interpunctie begint bij het Grieks en het Latijn uit de klassieke oudheid. Het Griekse alfabet was ontleend aan het Fenicische alfabet, dat van rechts naar links schreef en geen interpunctie, zelfs geen woordscheiding kende.

Wat is de betekenis van een opsomming?

Bij signaalwoorden van opsomming worden er verschillende dingen, kenmerken of oorzaken achter elkaar genoemd. Deze dingen, kenmerken of oorzaken horen bij elkaar en worden vaak meteen achter elkaar genoemd. Een opsomming kan voorkomen in één zin en in meerdere zinnen.

Welke leestekens bij opsomming?

Welke leestekens bij opsomming?

De zin die de opsomming inleidt, eindigt met een dubbele punt. Elk onderdeel van de opsomming begint met een kleine letter en eindigt met een puntkomma; alleen het laatste onderdeel van de opsomming krijgt een punt.

Hoe staat een opsomming in de tekst?

Als je een opsomming opneemt in de lopende tekst, plaats je een komma tussen de verschillende onderdelen. Daarbij is het van belang dat de onderdelen dezelfde zinsstructuur en grammatica hebben. Tussen het een-na-laatste en het laatste onderdeel van de opsomming komt het voegwoord “en” of “of” te staan.

Hoe maak je een puntsgewijze opsomming?

Als de delen van een puntsgewijze opsomming zinsdelen zijn, schrijft u ze met een kleine letter en zet u een puntkomma na elk deel en een punt na het laatste deel.

Wat is een opsomming voorbeelden?

Een opsomming kan voorkomen in één zin en in meerdere zinnen. Mijn moeder wil groenten en fruit kopen. Verder brood en daarnaast wat broodbeleg en tot slot een paar toetjes. In dit voorbeeld weet je dankzij de signaalwoorden en, verder, daarnaast en tot slot dat de producten allemaal door moeder worden gekocht.

Wat is een puntsgewijze opsomming?

Een puntsgewijze opsomming bestaat meestal uit een inleidende zin en een aantal onderdelen die met een opsommingsteken beginnen. Die opsommingstekens kunnen bijvoorbeeld vette stippen (‘bullets’), streepjes of cijfers zijn.

Welke leestekens zijn er?

Alle leestekens op een rijtje (met voorbeelden)

 • Punt (.) Een punt gebruik je aan het einde van elke zin, wanneer er geen vraag wordt gesteld of een uitroep wordt gedaan.
 • Vraagteken (?)
 • Uitroepteken (!)
 • Komma (,)
 • Dubbele punt (:)
 • Puntkomma (;)
 • Beletselteken (…)
 • Gedachtestreepje (–)

Wat is de betekenis van een opsomming?

opsomming – zelfstandig naamwoord uitspraak: op-som-ming 1. het opsommen ♢ de opsomming van zijn wensen kostte niet veel tijd 2. lijst of rij ♢ de opsomming bestond uit twintig onderdelen…

Hoe maak je een opsomming in Word?

De gemakkelijkste manier om een lijst te beginnen is als volgt:

 1. Plaats de cursor op de plaats waar het eerste onderdeel van een lijst moet komen.
 2. Klik op het tabblad ‘Start’.
 3. Klik in de groep ‘Alinea’ op de knop Opsommingstekens.
 4. Iets naar rechts verschijnt er direct een zwart bolletje.
 5. Druk op de Enter-toets.

Hoe eindig je een opsomming?

Voor de duidelijkheid een overzichtje.

 1. Opsommingen in een lopende tekst.
 2. Opsommingen onder elkaar met een puntkomma (;) op het einde.
 3. Opsommingen onder elkaar met een punt (.) op het einde.
 4. Opsommingen onder elkaar zonder leesteken op het einde.

Wat wordt bedoeld met opsomming?

Wat zijn alle opsommingen?

Opsomming. Signaalwoorden: en, ook, verder, ten eerste/ten tweede, in de eerste plaats/in de tweede plaats, daarnaast, bovendien, vervolgens, ten slotte, als laatste.

Wat zijn delen van een opsomming?

De delen van de opsomming zijn onvolledige zinnen die de inleidende zin aanvullen. Elk onderdeel van de opsomming vormt dus samen met de inleidende zin een grammaticaal geheel. c. De delen van de opsomming zijn woordgroepen of losse woorden.

Wat is een spatie?

Het begrip spatie heeft 2 verschillende betekenissen: 1) blanco ruimte tussen letters e.d.. blanco tussenruimte tussen twee letters, tekens of woorden. 2) smalle ruimte tussen constructiedelen.

Wat komt er na dubbele punt?

Toelichting. Na een dubbele punt volgt doorgaans een citaat, een opsomming of een verklaring. Een citaat na een dubbele punt begint altijd met een hoofdletter. Leidt de dubbele punt een verklaring in, dan volgt er ook een kleine letter.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven