Welke ministers zitten in het kabinet?

Welke ministers zitten in het kabinet?

Het is gevormd door de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Het staat onder voorzitterschap van minister-president Mark Rutte en werd op 26 oktober 2017 beëdigd als opvolger van het kabinet-Rutte II, na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 en de daaropvolgende kabinetsformatie.

Wie zit er in het kabinet?

Het Nederlandse kabinet bestaat uit alle ministers van de zittende regering, met hun staatssecretarissen. Een kabinet draagt de naam van de regeringsleider, die minister-president wordt genoemd (bijvoorbeeld: kabinet-Rutte), eventueel met een (Romeins) volgnummer (bijvoorbeeld: kabinet-Balkenende I).

Wat is het kabinet in Nederland?

Een kabinet is een bestuursorgaan van hooggeplaatste leden van een regering. In Nederland bestaat het kabinet uit de ministers en staatssecretarissen. In België heeft “kabinet” echter een andere betekenis dan in Nederland, evenals in Suriname waar sprake is van een Kabinet van de President.

Wie zit er in het kabinet 2021?

Op 29 september werd met VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, Volt en Fractie Den Haan gesproken over een extraparlementair kabinet.

Welke minister is van d66?

Lijst van bewindslieden voor D66

Ambtsbekleders Functie(s) Periode
jkvr.drs. K.H. (Kajsa) Ollongren (1967) Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 26 oktober 2017 – 1 november 2019
14 april 2020 – heden
Vicepremier 26 oktober 2017 – 1 november 2019
14 mei 2020 – heden

Welke ministers VVD?

Lijst van bewindslieden voor de VVD

Ambtsbekleders Functie(s) Periode
drs. S.A. (Stef) Blok (1964) Minister van Buitenlandse Zaken 7 maart 2018 – 25 mei 2021
Minister van Economische Zaken en Klimaat 25 mei 2021 – heden
mr. A. (Ankie) Broekers-Knol (1946) Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid 11 juli 2019 – heden

Wie zit er in de regering?

De Nederlandse regering bestaat uit de koning en de ministers. De ministers vormen tezamen de ministerraad, die wordt voorgezeten door de minister-president. Samen met de ministers vormen de staatssecretarissen het Nederlands kabinet.

Wie zijn de leden van de Staten Generaal?

De Staten-Generaal zijn sinds 1814 de volksvertegenwoordiging, ofwel het parlement, van Nederland. Bij de Grondwet van 1815 werd een tweekamerstelsel ingevoerd en sindsdien bestaat de Staten-Generaal uit de Eerste Kamer en de Tweede Kamer.

Wat is de taak van het kabinet?

Die taak komt onder meer tot uiting bij de ondertekening en archivering van officiële staatsstukken, zoals wetten en koninklijke besluiten. Daarnaast vervult het Kabinet taken op het gebied van de verzoekschriften en gratieverzoeken en bij het vaststellen van de agenda van de Koning.

Wat doen ministers in Nederland?

Nederland. Het kabinet-Rutte III (sinds 2017) telt naast de koning zestien ministers, die elk verantwoordelijk zijn voor een bepaald (beleids)terrein. Het regeringsbeleid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle ministers. Belangrijke beslissingen worden in de wekelijkse vergadering van de ministerraad genomen …

Wie zijn de formateurs 2021?

Lijst van Nederlandse (in)formateurs

Kabinet/Formatie Begindatum Persoon
Nog niet bekend Kabinetsformatie 2021 12 mei 2021 Mariëtte Hamer
6 april 2021 Herman Tjeenk Willink
25 maart 2021 Tamara van Ark
Wouter Koolmees

Wie is de huidige minister van Defensie?

Henk Kamp is sinds 24 september 2021 de minister van Defensie.

Welke ministers zitten in het kabinet?

Welke ministers zitten in het kabinet?

Ministers met Portefeuille

Ambtsbekleder Functie Termijn
drs. M. (Mark) Rutte (1967) Minister-president / Minister 26 oktober 2017 – heden
H.M. (Hugo) de Jonge (1977) Vicepremier / Minister 26 oktober 2017 – heden
drs. K.H. (Kajsa) Ollongren (1967) Vicepremier 26 oktober 2017 – 1 november 2019 (ziekteverlof)
Minister

Wie zit er in het kabinet?

Het Nederlandse kabinet bestaat uit alle ministers van de zittende regering, met hun staatssecretarissen. Een kabinet draagt de naam van de regeringsleider, die minister-president wordt genoemd (bijvoorbeeld: kabinet-Rutte), eventueel met een (Romeins) volgnummer (bijvoorbeeld: kabinet-Balkenende I).

Wie zit er in het kabinet 2021?

Op 29 september werd met VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, Volt en Fractie Den Haan gesproken over een extraparlementair kabinet.

Wat is een nationaal kabinet?

Een regering van nationale eenheid, ook wel kabinet van nationale eenheid genoemd, is een regering bestaande uit een brede coalitie waarin alle (grote) politieke partijen zijn vertegenwoordigd. Deze regeringsvorm komt vaak voor in verband met een nationale crisis, bijvoorbeeld een oorlog(sdreiging).

Wat is het kabinet?

Een kabinet is een bestuursorgaan van hooggeplaatste leden van een regering. In Nederland bestaat het kabinet uit de ministers en staatssecretarissen. In België heeft “kabinet” echter een andere betekenis dan in Nederland, evenals in Suriname waar sprake is van een Kabinet van de President.

Welke minister is van d66?

Lijst van bewindslieden voor D66

Ambtsbekleders Functie(s) Periode
jkvr.drs. K.H. (Kajsa) Ollongren (1967) Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 26 oktober 2017 – 1 november 2019
14 april 2020 – heden
Vicepremier 26 oktober 2017 – 1 november 2019
14 mei 2020 – heden

Wie zit er in de regering?

De Nederlandse regering bestaat uit de koning en de ministers. De ministers vormen tezamen de ministerraad, die wordt voorgezeten door de minister-president. Samen met de ministers vormen de staatssecretarissen het Nederlands kabinet.

Wat is het kabinet in Nederland?

Wie is de informateur 2021?

Lijst van Nederlandse (in)formateurs

Kabinet/Formatie Begindatum Rol
Nog niet bekend Kabinetsformatie 2021 18 maart 2021 Verkenner
Kabinet-Rutte III Kabinetsformatie 2017 12 oktober 2017 Formateur
28 juni 2017 Informateur
30 mei 2017 Informateur

Wie is de huidige minister van Defensie?

Het ministerie wordt politiek geleid door de minister van Defensie; sinds 24 september 2021 is dit Henk Kamp. Ambtelijk staat het ministerie onder leiding van de secretaris-generaal.

Wat wordt bedoeld met het kabinet?

Een kabinet is een bestuursorgaan van hooggeplaatste leden van een regering. Vaak vormt het kabinet binnen deze regering de uitvoerende macht. In Nederland bestaat het kabinet uit de ministers en staatssecretarissen.

Wat is de fractie?

Een fractie is eigenlijk niet anders dan een afspraak tussen mensen die een politiek ambt bekleden. Met elkaar wordt afgesproken gezamenlijk op te trekken, het werk te verdelen en discussie te voeren. Het is bijvoorbeeld voor één volksvertegenwoordiger heel lastig om een hele regering te controleren.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven