Welke panden zijn monumenten?

Welke panden zijn monumenten?

Dit is een pand of object van minstens vijftig jaar oud dat door de cultuurhistorische waarde en schoonheid van nationaal belang is. Hierdoor wordt het pand door de rijksoverheid beschermd met als doel de monumentale waarde ervan te behouden. De bescherming is geregeld in de Monumentenwet 1988.

Hoe weet ik of een pand monumentaal is?

Ga naar amsterdam.nl/monumenten. Voer een adres in om na te gaan of een pand een rijks- of gemeentelijk monument is. In het Rijksmonumentenregister staan alle rijksmonumenten. Ook hier kunt u op adres zoeken.

Wat is een rijksmonument?

Een rijksmonument is een monument dat van nationaal belang is. Dit kan komen door bijvoorbeeld een grote cultuurhistorische- of wetenschappelijke waarde. De overheid wijst de rijksmonumenten in Nederland aan.

Hoeveel objecten inschrijvingen in Appelscha zijn er opgenomen in het Rijks monumenten register?

De plaats Appelscha (Stellingwerfs: Appelsche, Fries: Appelskea) telt 11 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Wat is een beschermd stads of dorpsgezicht?

Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied in een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. De bescherming is bedoeld om de cultuurhistorische identiteit van een gebied te behouden en in te zetten bij ontwikkelingen. Op dit moment zijn er in Nederland 472 van deze beschermde gebieden.

Wat mag je verbouwen aan monumentaal pand?

Heb ik een vergunning nodig voor verbouwing of restauratie van een beschermd monument? Voor verbouwing of restauratie van uw monument heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld voor sloopwerk, een nieuwe uitbouw, het opnieuw voegen van een hele gevel of de vervanging van historisch glas in een raam.

Hoe wordt een pand monumentaal?

Procedure. Vóór aanwijzing wordt in ieder geval advies gevraagd aan burgemeester en wethouders van de gemeente waarin het monument ligt. De eigenaar kan tijdens de procedure zijn mening geven via een schriftelijke zienswijze en een hoorzitting. Een eigenaar kan geen verzoek indienen tot aanwijzing als rijksmonument.

Hoe wordt een pand een monument?

Het monumentenbestand is een afspiegeling van wat we met elkaar, deskundigen en burgers, belangrijk vinden om te behouden voor de toekomst. U kunt daarom een voorstel indienen om een gebouwd object of archeologische vindplaats voor te dragen voor een aanwijzing tot rijksmonument.

Hoe wordt een rijksmonument?

Een rijksmonument is in Nederland een zaak (een bouwwerk of object, of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Een formeel juistere aanduiding is: ‘beschermd monument als bedoeld in de Erfgoedwet’.

Wat mag wel en niet bij rijksmonument?

Wat mag je verbouwen aan een gemeentelijk monument?

Monumenten en vergunningsvrij bouwen

  • Gewoon onderhoud, waarbij vormgeving, detaillering en profilering niet wijzigen.
  • Bovendien: bij Rijksmonumenten alleen vergunningsvrij als ook de kleur en het materiaal niet wijzigt!
  • Inpandige wijzigingen van onderdelen zonder monumentale waarde.

Wat is het eerste rijksmonument van Nederland?

Het eerste monument dat dit nieuwe schildje kreeg was de Ridderzaal in Den Haag. Een groot aantal gemeenten in Nederland heeft een eigen schildje op de rijks- en gemeentelijke monumenten.

Er zijn verschillende typen monumenten:

  • Rijksmonumenten. Een rijksmonument is een pand dat van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde.
  • Provinciaal monument.
  • Gemeentelijk monument.
  • Interne verbouwing.

Wat houd monumentaal pand in?

Bij een gemeente- of rijksmonument heeft de gehele woning een monumenten status. Voor rijksmonumenten zijn deze wel landelijk vastgesteld. In beide gevallen moet je er rekening mee houden dat niet alleen de buitenkant, maar ook de binnenkant is beschermd.

Hoeveel monumenten heeft Zierikzee?

De stad Zierikzee telt 569 inschrijvingen in het rijksmonumentenregister.

Welke panden zijn monumenten?

Welke panden zijn monumenten?

Dit is een pand of object van minstens vijftig jaar oud dat door de cultuurhistorische waarde en schoonheid van nationaal belang is. Hierdoor wordt het pand door de rijksoverheid beschermd met als doel de monumentale waarde ervan te behouden. De bescherming is geregeld in de Monumentenwet 1988.

Welke soort monumenten zijn er?

Nederland kent vier soorten monumenten: rijksmonumenten, provinciale monumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde stadsgezichten en dorpsgezichten. Rijksmonumenten zijn door de overheid gedefinieerd als gebouwen van vijftig jaar of ouder die moeten worden beschermd om ze voor toekomstige generaties te bewaren.

Is een monument een kunstwerk?

Een monument kan, behalve een monumentaal gebouw, ook een kunstwerk zijn, zoals een beeld of een zuil.

Wat is een rijksmonument?

Een rijksmonument is een monument dat van nationaal belang is. Dit kan komen door bijvoorbeeld een grote cultuurhistorische- of wetenschappelijke waarde.

Wat is een beschermd stads of dorpsgezicht?

Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied in een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. De bescherming is bedoeld om de cultuurhistorische identiteit van een gebied te behouden en in te zetten bij ontwikkelingen. Op dit moment zijn er in Nederland 472 van deze beschermde gebieden.

Hoe weet ik of een pand monumentaal is?

Ga naar amsterdam.nl/monumenten. Voer een adres in om na te gaan of een pand een rijks- of gemeentelijk monument is. In het Rijksmonumentenregister staan alle rijksmonumenten. Ook hier kunt u op adres zoeken.

Wat maakt een monument?

Een monument is een overblijfsel van kunst, cultuur, architectuur of nijverheid dat van algemeen belang wordt geacht vanwege de historische, volkskundige, artistieke, wetenschappelijke, industrieel-archeologische of andere sociaal-culturele waarde.

Wat is een monument wikikids?

Een monument is een beschermd object. Het kan gaan om een gebouw maar ook om een boom.

Hoe heet het oorlogsmonument?

De geschiedenis Het oorlogsmonument Zeijerveld te Zeijen (gemeente Assen) is opgericht ter nagedachtenis aan twee verzetsmannen die hier op 18 september 1944 door de bezetter zijn gefusilleerd. De namen van de twee slachtoffers luiden: Albert Bijlsma en Roel Oosting.

Hoe wordt een rijksmonument?

Een rijksmonument is in Nederland een zaak (een bouwwerk of object, of het restant daarvan) die van algemeen belang is wegens de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Een formeel juistere aanduiding is: ‘beschermd monument als bedoeld in de Erfgoedwet’.

Wat betekent rijksbeschermd stadsgezicht?

Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied in een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. De bescherming is bedoeld om de cultuurhistorische identiteit van een gebied te behouden en in te zetten bij ontwikkelingen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven