Welke personen zijn betrokken bij een audit?

Welke personen zijn betrokken bij een audit?

Wanneer je als organisatie wilt certificeren voor een norm, dan wordt de audit procedure doorgaans uitgevoerd door een externe adviseur die daarvoor wordt ingehuurd. Bij ISO-normen is het zelfs verplicht om de audit te laten uitvoeren door een onafhankelijk persoon.

Wat is een systeem audit?

Systeemaudit; Bij een systeemaudit richt een auditor zich op een systeem als geheel. Hij toetst in welke mate het kwaliteitsmanagement aan de gestelde systeemeisen voldoet en of het systeem doeltreffend genoeg is en naar wensen functioneert.

Wat is een audit opdracht?

Een interne audit is erop gericht om de eigen organisatie te verbeteren. Zulke financiële controles zijn onmisbaar voor een organisatie. Een externe audit wordt gedaan in opdracht van een externe partij – bijvoorbeeld een klant, een potentiële koper of een certificerende instelling.

Wat is een goede audit?

Een goede audit geeft aan of de processen nageleefd worden zoals deze afgesproken zijn. Het laat zien of de praktijk de potentiële risico’s beheerst die samenhangen met de processen van de praktijk.

Wat gebeurt er bij een audit?

Tijdens een audit staat het controleren van één proces of meerdere processen op een systematische en gedisciplineerde aanpak centraal. Een goed uitgevoerde audit brengt mogelijke problemen en risico’s bijtijds in beeld voordat er afwijkingen, incidenten of andere ongewenste bewegingen ontstaan.

Wat is het doel van een audit?

Auditing is het controleren van een organisatie. Dit omvat het uitvoeren van: een onderzoek naar een proces/organisatie, een accountantscontrole van een verantwoordingsstuk, zoals een jaarrekening, subsidieaanvraag of interne (management)rapportage.

Wat is een audit betekenis?

Het woord audit is afgeleid van een Latijnse woord “audire”, wat betekent “om te horen”. Een audit is een systematisch en onafhankelijk onderzoek dat wordt uitgevoerd door een auditor. Bij een audit op basis van criteria in een certificatieschema of keurmerk noemen we dat een certificatie-audit.

Wat is een product audit?

De kwaliteit van een organisatie, een proces of een product kun je meten. Een audit is niet een doel op zich, maar een instrument om knelpunten op onafhankelijke wijze inzichtelijk te maken en daardoor een organisatie te verbeteren.

Wat is een assurance opdracht?

Een ‘assurance-opdracht’ is een opdracht waarbij een accountant een conclusie formuleert die is bedoeld om het vertrouwen van de beoogde gebruikers, niet zijnde de verantwoordelijke partij, in de uitkomst van de evaluatie van of de toetsing van het object van onderzoek ten opzichte van de criteria, te versterken.

Waar bestaat een audit uit?

Een audit is een systematische en periodieke controle die wordt uitgevoerd door een auditor. Op basis van vragenlijsten, checklists en gesprekken met medewerkers bepaalt een auditor of de gang van zaken binnen een bedrijf overeenkomt met de normen, standaarden of doelen die op papier staan.

Wat is een compliance audit?

Veel interne audits hebben als doel te controleren of de organisatie voldoet aan bepaalde normen of wet- en regelgeving. Dit heet een compliance audit. Bij deze vorm van audit wordt geëvalueerd of een organisatie aan alle gestelde eisen voldoet.

Wat is een financiele audit?

Een financiële audit richt zich op de betrouwbaarheid van de verslaglegging. De uitvoerenden (auditors) zijn gespecialiseerde controleurs zoals accountants, kwaliteitsauditors of controleafdelingen binnen een bedrijf(stak). De uitkomsten van een audit worden in een rapport vastgelegd.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven