Welke rechten heb ik als klant?

Welke rechten heb ik als klant?

U heeft bepaalde rechten en plichten als u iets koopt. Zo heeft u recht op een onbeschadigd product….Koopprijs niet of te laat betalen

  • u alsnog de koopprijs betaalt;
  • u de kosten vergoedt die de verkoper heeft moeten maken (incassokosten);
  • u de wettelijke rente over de koopprijs vergoedt.

Welke verkopen vallen onder Colportagewet?

De Colportagewet is een Nederlandse wet die consumenten beschermt tegen agressieve verkoopmethoden. Alleen bij verkoop buiten een verkoopruimte, bijvoorbeeld aan de deur, en bij een aankoopbedrag van hoger dan €50,00 euro, kan de consument zijn/haar geld terugkrijgen.

Kan ik van mijn koop af?

Laat de verkoper weten dat u de koop ongedaan maakt binnen de wettelijke bedenktijd. Deze is 14 dagen. Gebruik daarvoor het herroepingsformulier of onze voorbeeldbrief ontbinden overeenkomst bedenktijd. Verstuur dit op zijn laatst op de 14e dag van uw bedenktijd.

Wat zijn de rechten en plichten van de verkoper?

Wat zijn de rechten van de verkoper?

  • De verkoper moet betaald worden voor datgene dat hij heeft verkocht.
  • De verkoper heeft recht op compensatievergoedingen indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt.

Wat is het consumenten recht?

Het consumentenrecht omvat wetten en regels die de consumenten beschermen bij aankoop van producten. Het consumentenrecht geeft regels om de rechten, en soms ook plichten, van de consument in het handelsverkeer vast te leggen.

Wat is een consumentenkoop?

Als u als consument iets koopt bij een verkoper, zoals een winkel of een webshop, dan noemen we die handeling een consumentenkoop.

Is verkoop aan de deur toegestaan?

Kopen aan de deur valt in Nederland onder de Colportagewet. In Nederland is een wet van kracht, namelijk de Colportagewet, waarin diverse zaken zijn geregeld. Dit betekent onder andere dat u bij aankopen vanaf €34,00-, altijd 8 dagen bedenktijd heeft en zonder opgaaf van reden, om de overeenkomst ongedaan kan maken.

Wat valt er onder colportage?

Colportage is in de praktijk meestal verkoop aan huis. Een verkoper (colporteur) belt thuis bij u aan om een product of dienst te verkopen. Het gaat bij colportage om verkoop van producten of diensten buiten een officiële verkoopruimte zoals een winkel.

Kan ik een aankoop in een webshop ongedaan maken?

Als u aankopen doet via het internet, heeft u als consument in het algemeen zeven dagen bedenktijd en mag u binnen die periode de koop ongedaan maken. Aankopen via het internet noemt men in vaktaal ook wel koop op afstand. U gaat namelijk niet naar een echte winkel, maar u koopt via een webwinkel.

Wat zijn de rechten en plichten van de consument?

Rechten en plichten Als consument ben je verplicht de afgesproken prijs te betalen en de verkoper moet jou een deugdelijk product leveren. Dat wil zeggen, een product dat gedurende een bepaalde tijd aan alle eisen voldoet die je daaraan bij normaal gebruik mag stellen.

Is verkoper verplicht?

3.De verkoper is verplicht om, mede gelet op de aard van de zaak en op het bijzondere gebruik van de zaak dat bij de overeenkomst is voorzien, binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de koper, zijn in lid 1 bedoelde verplichtingen na te komen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven