Welke rechten heb ik als voogd?

Welke rechten heb ik als voogd?

Als enige voogd bent u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind. U hoeft dit niet zelf te doen. Het kind kan bijvoorbeeld in een gezinsvervangend tehuis of in een pleeggezin verblijven. Ook hoeft u niet zelf het levensonderhoud van het kind te betalen.

Kan ik voogd worden van mijn kleinkind?

Ouders kunnen u als voogd aanwijzen door registratie in het gezagsregister. Ouders kunnen in een testament bij de notaris laten vastleggen dat zij u aanwijzen als voogd. Na hun overlijden krijgt u dan als voogd het gezag over hun kind indien u daarmee instemt.

Wat is het verschil tussen gezag en voogdij?

Gezag betekent dat er zorg wordt gedragen voor de verzorging en opvoeding van een minderjarig kind. Gezag, uitgeoefend door een ouder, heet ouderlijk gezag. Voogdij is gezag dat wordt uitgeoefend door een ander dan de ouders.

Waar voogdij regelen?

U kunt een voogd aanwijzen in het gezagsregister bij de rechtbank. Of u kunt een voogd benoemen in uw testament. Een voogd krijgt het gezag over minderjarige kinderen na het overlijden van de ouder(s).

Wat is gezamenlijke voogdij?

In tegenstelling tot één voogd hebben de gezamenlijke voogden wel de plicht het kind zelf te verzorgen en op te voeden. Ze zijn gedurende de voogdij onderhoudsplichtig. Ze zijn beiden wettelijk vertegenwoordiger van het kind en beheren beiden het vermogen van het kind. De voogden ontvangen vaak kinderbijslag.

Hoe noem je een kind van een voogd?

Een voogd is in het recht een handelingsbekwame (rechts)persoon die instaat voor de persoon en de goederen van een onbekwame minderjarige, soms pupil genoemd.

Kan een oma voogd worden?

U kunt als ouder een voogd aanwijzen door dit in een testament vast te leggen of in het gezagsregister via een formulier. Indien u bij de rechtbank de aanvraag digitaal doet, dan is dit kosteloos. Heeft de vader ook het gazag over het kind, dan heeft u de toestemming nodig van vader.

Hoe vraag je iemand om voogd te worden?

Er zijn verschillende manieren om een voogd vast te leggen:

  • Je kunt als ouders 1 persoon, of 2 personen gezamenlijk, aanwijzen als voogd en in je testament laten opnemen. Dat doe je bij de notaris.
  • Je kunt de door jou aangewezen voogd ook laten registreren in het gezagsregister via de rechtbank.

Wat houden ouderlijk gezag en voogdij in?

Het ouderlijk gezag is namelijk het gezag over het kind dat door de ouders wordt uitgeoefend en voogdij is het gezag over het kind dat door een ander dan de ouder van het kind, over het kind, wordt uitgeoefend. Voogdij is bijvoorbeeld aan de orde als beide gezaghebbende ouders zijn overleden.

Wat betekend voogdij?

Als een kind niet onder gezag van 1 of 2 ouders staat, dan komt het onder voogdij. Bijvoorbeeld bij overlijden van de ouders. De voogd neemt dan het gezag over het kind op zich. Dat hoeft de voogd niet zelf te doen: het kan ook door iemand anders gebeuren.

Waarom voogdij regelen?

Vijf redenen waarom u de voogdij over uw kinderen tijdig regelt. U hebt maximale invloed op de verzorging van uw kinderen na uw overlijden. U voorkomt dat de rechter een beslissing moet nemen over wie uw kinderen verder gaat opvoeden en verzorgen. U stelt het vermogen van uw kinderen veilig.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven