Welke rol spelen Convectiestromen in de platentektoniek?

Welke rol spelen Convectiestromen in de platentektoniek?

Aandrijvende mechanismen. Hoewel platentektoniek onder geleerden algemeen aanvaard wordt, bestaan over de stromingen en krachten die de plaatbewegingen veroorzaken nog veel onduidelijkheden. Duidelijk is dat de beweging van de platen onderdeel vormt van convectiestroming in de aardmantel.

Welke ouderdom heeft de zeebodem bij de mid-oceanische ruggen?

De oceaanbodem wordt dus hergebruikt, en er zijn bijna geen plaatsen op aarde te vinden waar de oceaanbodem meer dan 200 miljoen jaar oud is.

Waar zijn Transforme bewegingen?

Transforme plaatgrenzen vormen aan het aardoppervlak stelsels van zijschuivingen. Een veelvoorkomend type transforme plaatgrens zijn transformbreuken, relatief korte onderbrekingen in mid-oceanische ruggen. De best bekende transforme plaatgrenzen liggen echter op het land, zoals de San Andreasbreuk in Californië.

Wat is een Convectiestromen?

Convectiestromen, of mantelconvectie, zijn stromen in de aardmantel, die een rol spelen bij het uitwisselen van de warmte van de aardkern naar de aardkorst. De stromen bestaan uit vloeibaar gesteente. Door convectiestromen is er platentektoniek en ook vulkanisme.

Wat is de Convectiestromen?

[aarde weer en klimaat] Convectietroming is een beweging van enkele centimeters per jaar in het mantelmateriaal van de aarde door verschil in temperatuur. Heet en licht(er) materiaal vanuit de diepere lagen van de mantel stijgt op en koud(er) en zwaarder materiaal zakt naar de diepere lagen.

Welke processen hebben we aan de mid-oceanische ruggen?

als midden in de oceanen 2 zeeschollen uit elkaar drijven, komt hier uit de diepte magma omhoog. Dit stolt en wordt dan door de convectiestromen naar weerskanten afgevoerd. Dit proces heet oceaanbodemspreiding en gaat samen met zee-en aardbevingen en ( onderzeese) vulkaanuitbarstingen.

Wat ontstaat er bij transforme beweging?

Bij een transforme plaatbeweging schuiven twee naastliggende aardplaten langs elkaar. Dat gebeurt meestal niet in een geleidelijke beweging, maar in, soms kortdurende, schokbewegingen. ​Transforme plaatbewegingen komen veel minder vaak voor dan convergerende- of divergerende plaatbewegingen.

Wat zijn Convectiestromen wikikids?

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven