Welke soorten rechtspraak zijn er?

Welke soorten rechtspraak zijn er?

Rechtsgebieden. De rechtspraak is opgedeeld in 3 rechtsgebieden: civiel recht, strafrecht en bestuursrecht. Kantonrechtspraak is een bijzondere vorm. De kantonrechter behandelt onder meer lichte strafzaken en civiele zaken tot een bedrag van € 25.000.

Wat zijn de 4 rechtsgebieden?

Er zijn binnen de rechtspraak verschillende rechtsgebieden, zoals: strafrecht, civiel recht en bestuursrecht….Civiel recht

 • particulieren.
 • organisaties.
 • particulieren en organisaties.

Welke personen zijn er betrokken bij de rechtspraak?

Het overkoepelende bestuur van de rechtbanken, de gerechtshoven, het CBb en de CRvB is de Raad voor de rechtspraak. De Raad houdt toezicht en zorgt ervoor dat rechters hun werk goed kunnen doen, bijvoorbeeld door kennis toegankelijk te maken. De Raad komt op voor de belangen van de Rechtspraak in de politiek.

Welke hulpmiddelen kan een rechter gebruiken om tot een vonnis te komen?

Iedereen is voor de wet gelijk. Bij het doen van een uitspraak kijkt de rechter naar de wet, de feiten (wat is er precies aan de hand), persoonlijke omstandigheden en verklaringen van deskundigen en getuigen.

Wat valt er onder het privaatrecht?

Wat is privaatrecht? Recht dat betrekking heeft op geschillen tussen burgers onderling, tussen bedrijven onderling of burgers en bedrijven. Het civiel recht wordt ook burgerlijk recht of privaatrecht genoemd.

Hoe kan iedereen toegang hebben tot het rechtssysteem in Nederland?

Iedereen in Nederland heeft recht op rechtshulp. Als je dit niet zelf kunt betalen, krijg je financiële hulp. Ieder kan zich in rechte en in administratief beroep doen bijstaan. De wet stelt regels omtrent het verlenen van rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen.

Welke 3 rechten zijn er?

In de rechtspraak is er in Nederland officieel sprake van drie rechtsgebieden: bestuursrecht, civiel recht en strafrecht.

Welke rechtsgebieden zijn er in Nederland?

Rechtsgebieden in Nederland

 • Arbeidsrecht. Arbeidsrecht gaat over de regels die gelden in de verhouding tussen een werkgever en een werknemer.
 • Auteursrecht. Auteursrecht is een intellectueel eigendomsrecht.
 • Bestuursrecht.
 • Computerrecht.
 • Consumentenrecht.
 • Erfrecht.
 • Europees recht.
 • Faillissementsrecht / surséance.

Hoe werkt het rechtssysteem in Nederland?

De rechterlijke macht bewaakt de rechtsstaat, de onafhankelijkheid van de rechtspraak en garandeert gelijke rechten voor iedereen. De Rechtspraak is onafhankelijk en valt niet onder het gezag van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Iedereen heeft recht op eerlijke, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak.

Hoe is de rechterlijke macht georganiseerd?

In de Wet op de Rechterlijke Organisatie staat welke gerechten behoren tot de rechterlijke macht. Dit zijn de Hoge Raad, de gerechtshoven, de arrondissementsrechtbanken en de kantongerechten. In deze wet staat ook hoe deze gerechten zijn georganiseerd, wie er lid zijn van de gerechten en wat de gerechten mogen.

Wat toetst een rechter?

Constitutionele toetsing door de rechter houdt in dat de rechter toetst (of mag toetsen) of wetten al dan niet in overeenstemming zijn met de Grondwet. Het huidige artikel 120 van de Grondwet bepaalt dat de rechter niet mag beoordelen of wetten en verdragen in strijd zijn met de Grondwet.

Hoe komt de strafrechter tot zijn uitspraak?

De hoofdregels zijn hierbij dat voor misdrijven de rechtbank bevoegd is en voor overtredingen de kantonrechter. Als de officier van justitie een strafeis wil neerleggen van maximaal 12 maanden gevangenisstraf, zal hij uw zaak voorleggen aan de politierechter.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven