Welke stoffen heb je nodig voor een explosie?

Welke stoffen heb je nodig voor een explosie?

Om een explosie te laten plaatsvinden, moeten de volgende factoren tegelijkertijd aanwezig zijn:

  • een brandbare stof in het productieproces, -omgeving.
  • zuurstof (lucht)
  • ontstekingsbron.
  • bepaalde verhouding tussen zuurstof en brandbare stof.

Wat zijn kenmerken van een explosie?

Een explosie is een snelle verbranding met drukeffect. Een explosie (ontploffing) gaat dus gepaard met een plotselinge vergroting van het volume en het snel vrijkomen van energie en met het ontstaan van hoge temperaturen en het vrij- komen van gassen.

Wat komt er vrij bij een explosie?

Een explosie of ontploffing is een plotselinge vergroting van het volume van een hoeveelheid materie en het vrijkomen van energie op een gewelddadige manier, gewoonlijk gepaard gaand met het ontstaan van hoge temperaturen en het vrijkomen van gassen.

Hoe wordt een natuurkundige explosie veroorzaakt?

Stofexplosies kunnen ontstaan als brandbare vaste stoffen in kleine deeltjes gemengd worden met lucht en in aanraking komen met een ontstekingsbron.

Wat is het verschil tussen ontploffen en exploderen?

Groei-explosie = exploderen of een groei-explosie betekent dat de groei extreem toeneemt. Ontploffen = 1) Afgaan 2) Detoneren 3) exploderen 4) exploderen (met of zonder brand als resultaat) 5) Klappen 6) Knallen 7) Opblazen 8) Opvliegen 9) Ploffen 10) Springen 11) Uiteenbarsten 12) Uiteenspatten 13) Uiteenspringen…

Wat gebeurt er bij een gasexplosie?

Explosief gasmengsel Een gasexplosie kan ontstaan wanneer een ontstekingsbron een explosief mengsel van een brandbaar gas en zuurstof (buitenlucht) tot ontsteking brengt. Een explosief gasmengsel ontstaat bij een mengverhouding van 5-10% methaan en 90-95% lucht.

Wat betekent een explosie?

explosie – Zelfstandignaamwoord 1. (scheikunde), (techniek) het barsten van een onder druk staande gastank, of een heftige chemische reactie waarbij plotseling zeer grote gasdruk ontstaat.

Wat betekent de ontploffing?

Bij brandverzekeringen wordt hieronder verstaan: een gehele of gedeeltelijke vernieling onmiddellijk veroorzaakt door een eensklaps verlopende hevige krachtsuiting van gassen of dampen. Bij de brandverzekering wordt ontploffing gelijkgesteld met brand.

Hoe maak je een explosie?

Ontstaan van een explosie Explosiegevaar is aanwezig zodra een mengsel van lucht en een brandbare stof (in de vorm van gassen, dampen, nevels of stof) onder atmosferische omstandigheden wordt ontstoken en na ontsteking uitbreidt totdat alle brandbare stof verbrand is.

Kan een zuurstoffles ontploffen?

Wanneer een zuurstofcilinder valt en daarbij het reduceerventiel afbreekt, kan de cilinder veranderen in een projectiel dat met hoge snelheid door de ruimte schiet. Na een botsing met een muur, een bed of een medisch apparaat kan vervolgens ook brand of een explosie ontstaan.

Wat kan er ontploffen?

Een stof is ontplofbaar als deze ook zonder aanwezigheid van zuurstof tot ontploffing kan komen. Voorbeelden van ontplofbare stoffen zijn buskruit, niet gestabiliseerde kunstmest, picrinezuur, benzoylperoxide en kwikfulminaat.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven