Welke straling heeft de meeste energie?

Welke straling heeft de meeste energie?

Röntgenstraling heeft een hele hoge energie, een hoge frequentie en een korte golflengte. De energie van röntgenstraling is zó groot, dat deze straling dwars door allerlei stoffen heen gaat.

Welk soort straling is het minst doordringend?

Al in 1899 onderscheidde Ernest Rutherford bij de uraniumstraling “minstens twee” soorten: één die makkelijk wordt geabsorbeerd, voor het gemak de ‘alfastraling’ genoemd, en één met een meer doordringend karakter, de ‘bètastraling’.

Wat is het verschil tussen röntgenstraling en radioactieve straling?

Röntgenstraling: deze hoogenergetische straling (fotonen) wordt met een zeer hoog voltage (4 tot 25 miljoen Volt) opgewekt in een röntgenbuis. Gammastraling: dit is straling afkomstig van een radioactieve bron (bijvoorbeeld iridium of radium) en bestaat uit hoog energetische fotonen, vergelijkbaar met röntgenstraling.

Welke straling is het meest ioniserend?

Ioniserende straling komt aan zijn energie door verval binnen atomen of atoomkernen. De belangrijkste soorten ioniserende straling zijn alfa-, bèta-, gamma- en röntgenstraling. · De minst gevaarlijke, alfastraling, ontstaat door alfaverval. Deze straling bestaat uit alfadeeltjes: twee protonen en twee neutronen.

Welke 3 soorten straling zijn er?

Indeling

 • radiostraling.
 • microgolfstraling.
 • infrarode straling.
 • zichtbaar licht.
 • ultraviolette straling.
 • röntgenstraling.
 • gammastraling (γ-straling)

Welke straling is deeltjesstraling?

Corpusculaire straling (van het Latijnse corpus: “lichaam”), of deeltjesstraling, is een stroom van snelle, al dan niet geladen atomaire of subatomaire deeltjes zoals alfastraling (heliumkernen), bètastraling (elektronen), neutronen of neutrino’s.

Welke soorten straling zijn deeltjesstraling?

Deeltjesstraling of corpusculaire straling betreft vooral, in volgorde van oplopende massa van de deeltjes:

 • elektronen: bètastraling en deltastraling.
 • neutronen: neutronenstraling.
 • proton (deeltje): protonenstraling.
 • alfadeeltjes: alfastraling (een alfadeeltje bestaat uit twee protonen en twee neutronen = heliumkern)

Welke soorten straling zijn Deeltjesstraling?

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven