Welke vloeistof heeft een grotere dichtheid water van 0 C of water van 2 C?

Welke vloeistof heeft een grotere dichtheid water van 0 C of water van 2 C?

Wanneer stoffen bevriezen, komen de moleculen meestal dichter bij elkaar. Water vormt daarop een uitzondering: het bevriest onder 0 oC, maar wanneer de temperatuur daalt tot 4 oC, gaat water uitzetten, waardoor de dichtheid lager is. De dichtheid van een stof is het gewicht in kilogram per kubieke meter van die stof.

Wat is de dichtheid van water?

997 kg/m³
Water/Dichtheid

Welke vorm heeft water?

Op de Aarde bestaat het water in verschillende vormen: het kan vloeibaar zijn, vast, en zelfs gasvormig! Dat komt omdat het deel uitmaakt van een continue cyclus tussen de Aarde en de at- mosfeer, waarbij de toestand van het water telkens verandert.

Waarom heeft water een kleine dichtheid?

De dichtheid water is een natuurkundige grootheid die uitdrukt hoeveel massa water er in een bepaald volume aanwezig is. Dit komt doordat water de uitzonderlijke eigenschap heeft dat de vaste delen minder dicht zijn dan de vloeistof waardoor de vaste delen op de vloeistof kunnen drijven.

Hoe is een watermolecuul opgebouwd?

Moleculen zijn op hun beurt weer opgebouwd uit atomen. Het watermolecuul is opgebouwd uit drie atomen, namelijk één zuurstofatoom en twee waterstofatomen. Het symbool voor water in de scheikunde is H2O, waar de H2 staat voor twee waterstofatomen, en de O voor het zuurstofatoom.

Hoe noem je water als zuivere stof?

In het dagelijks taalgebruik wordt met ‘zuivere’ lucht of ‘zuiver’ water in feite gedoeld op schone of gezonde lucht of drinkwater. Lucht is geen zuivere stof, daar zij in hoofdzaak is samengesteld uit zuurstofgas, stikstofgas en argon.

Wat is de dichtheid van water in g cm3?

Een kubieke centimeter goud heeft bijvoorbeeld altijd een massa van 19,3 gram. We zeggen daarom dat de dichtheid van goud gelijk is aan 19,3 g/cm3. Aluminium heeft bijvoorbeeld altijd een dichtheid van 2,7 g/cm3….Dichtheid.

Stof Dichtheid ( × 103 kg/m3)
aluminium 2,70
kwik 13,534
goud 19,30
vloeibaar water 0,998

Wat wordt er bedoeld met dichtheid?

De massadichtheid of soortelijke massa (of, als geen verwarring mogelijk is, kortweg dichtheid) van een homogeen materiaal is in de natuur- en scheikunde een intensieve grootheid die uitdrukt hoeveel massa van dat materiaal aanwezig is in een bepaald volume.

Hoe heet de bovenkant van water?

Die toestand heet tripelpunt en treedt op bij 0,01 °C en 0,6 kPa. Bij normale atmosferische druk kan ook onderkoeld water en oververhit water voorkomen. Dat is water dat kouder dan 0 °C of warmer dan 100 °C maar vloeibaar is.

Welke vorm van water is onzichtbaar?

Waterdamp is een kleurloos, reukloos en onzichtbaar gas. Overal waar u vertoeft is er in meerdere of mindere mate waterdamp in de lucht aanwezig.

Hoe komt het dat olie op water drijft?

Olie en water mengen niet, dat komt omdat olie niet van water houdt, dit noemt men in de wetenschap hydrofoob (‘hydro’ betekent water en ‘foob’ komt van het Griekse woord bang). De olie is ook nog eens lichter dan water, daarom drijft het op water, net zoals een kurk zou doen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven