Welke vormen van funderen zijn er?

Welke vormen van funderen zijn er?

Er worden drie typen funderingen onderscheiden:

  • Fundering op staal (ondiep aangelegde fundering)
  • Fundering op palen (diep aangelegde fundering)
  • Tussenvormen, dus op putten of op grondverbetering.

Hoe ziet een fundering er uit?

Een fundering op staal bestaat vaak uit een met (soms) gewapend beton gevulde sleuf, waarop de rest van de constructie is gebouwd. De fundering wordt door de ondergrond op zijn plaats gehouden. Staal betekent eigenlijk ondergrond of harde bodem.

Wat zijn funderingswerken?

Onder funderingswerken verstaan we traditioneel het op locatie gieten van funderingsbeton in de funderingssleuven/funderingsstroken. Het gaat dan meestal om storten van gewapend beton, waarbij rekening dient gehouden te worden met energiebochten.

Hoe weet ik welke fundering mijn huis heeft?

Veel huiseigenaren weten niet hoe hun huis is gefundeerd. Bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van jouw gemeente kan je de oorspronkelijke bouwtekening van de woning opvragen om te achterhalen wat de fundering is van jouw woning. Daarnaast kan je informatie krijgen over grondwaterstanden.

Welke fundering op zandgrond?

Ligt de zandlaag dieper dan 3 meter? Dan moet je een fundering op palen plaatsen. Het voordeel van deze fundering is dat de palen veel dieper de grond in kunnen en dus diepere zandlagen kunnen bereiken. Hierdoor wordt de fundering altijd beschouwd als steviger dan de fundering op staal.

Wat doe je om de fundering de gewenste vorm te geven?

Je moet natuurlijk wel weten op basis waarvan de fundering gekozen wordt. Het kiezen van een fundering heeft alles te maken met de ondergrond waarop je gaat funderen. Om dus te zien welke grondlagen er zijn en hoe de bodem precies is opgebouwd, is er een inventarisatie van de grondgegevens nodig.

Wat is de functie van een fundering?

De fundering of het fundament is dat deel van een gebouw of constructie dat ervoor zorgt dat het eigen gewicht ervan en de daarop uitgeoefende krachten, zoals nuttige belasting, sneeuw, winddruk, enzovoorts, worden overgedragen op de draagkrachtige ondergrond.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven