Welke wettelijke verplichting heeft een bedrijf met meer dan 25 werknemers?

Welke wettelijke verplichting heeft een bedrijf met meer dan 25 werknemers?

Meer dan 25 werknemers (preventiemedewerker en RI&E) Een preventiemedewerker is verplicht voor iedere onderneming met personeel. Zij krijgen dan een aantal taken erbij en werken onder meer mee aan het verrichten en opstellen van een RI&E. Ook moet je bij meer dan 25 werknemers de RI&E altijd laten toetsen.

Waar moet je opletten bij het aannemen van personeel?

Personeel aannemen

 1. Werving en selectie van personeel.
 2. Screen uw toekomstige werknemers.
 3. Controleer de identiteit van uw werknemers.
 4. Meld u aan als werkgever.
 5. Sluit een arbeidscontract af.
 6. Betaal minimaal het minimumloon en vakantiebijslag.
 7. Houd u aan de Arbowet.
 8. Stel een risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) op.

Wat levert personeel op?

Weet jij precies wat de kosten van personeel zijn? Veel ondernemers verkijken zich op de extra kosten naast het salaris. Je hebt namelijk te maken met veel indirecte loonkosten en premies. Je bent maandelijks al snel 20 tot 35 procent kwijt aan kosten bovenop het afgesproken salaris.

Wat is een goede werkgever?

Wat is goed werkgeverschap? Goed werkgeverschap bestaat uit 6 beginselen: wees zorgvuldig, maak geen misbruik van je positie, motiveer ingrijpende beslissingen, maak verwachtingen waar, behandel werknemers gelijk en zorg voor een behoorlijke verzekering. De scholingsplicht is nog een aanvulling op goed werkgeverschap.

Welke verplichtingen heeft een werknemer wat betreft werkomstandigheden?

Uw werkgever is verplicht om een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te maken. Hierin staat welke risico’s het werk met zich meebrengt voor de werknemers. Verder moet er een plan van aanpak zijn. Daarin staat hoe uw werkgever de risico’s voor de veiligheid en gezondheid aanpakt en wanneer dat gebeurt.

Welke ondernemingen moeten een OR hebben?

Bedrijven en organisaties met 50 of meer medewerkers moeten een ondernemingsraad (OR) hebben. Bedrijven en organisaties met minder dan 50 medewerkers hebben deze verplichting niet. Zij moeten een personeelsvertegenwoordiging (PVT) hebben of personeelsvergaderingen (PV) organiseren.

Hoe neem ik mensen in dienst?

Personeel aannemen.

 • Meld u aan als werkgever.
 • Controleer de identiteit van uw werknemer.
 • Leg de arbeidsvoorwaarden schriftelijk vast.
 • Houd u aan het wettelijk minimumloon.
 • Pas uw administratie aan.
 • Regel het pensioen voor uw personeel.
 • Checklist personeel aannemen.
 • Wat moet ik doen om iemand in dienst te nemen?

  Procedure personeel in dienst: indiensttreding

  • Arbeidscontract maken. Stel een arbeidsovereenkomst op aan de hand van de afspraken die je hebt gemaakt in het arbeidsvoorwaardengesprek.
  • Identiteit werknemer controleren.
  • Aanmelden bij Belastingdienst.
  • Werknemer aanmelden bij instanties.
  • Subsidie aanvragen(?)

  Wat zijn de gevolgen van het in dienst nemen van personeel?

  Wat zijn de risico’s van personeel in dienst?

  • Risico’s van tijdelijk of vast personeel.
  • Ziekte en arbeidsongeschiktheid.
  • Ongevallen op de werkvloer.
  • Arbeidsconflicten.
  • Financiële problemen.
  • Alternatieven voor personeel in dienst.

  Wat zijn sociale lasten voor de werkgever?

  U betaalt als werkgever de zogenaamde werkgeverslasten: 8% vakantiegeld en een deel van de sociale lasten. De sociale lasten bestaan met name uit premies voor de WW/WIA, de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet en premie voor de verzekering voor loondoorbetaling bij ziekte.

  Wat maakt een bedrijf een goede werkgever?

  Goed werkgeverschap houdt in dat je je als werkgever zorgvuldig moet gedragen tegenover werknemers, dat je geen misbruik maakt van de sterkere positie die je als werkgever nu eenmaal hebt, dat je ingrijpende beslissingen motiveert en verwachtingen waarmaakt, dat je alle werknemers gelijk behandelt en dat je zorgt voor …

  Wat vindt een werkgever belangrijk?

  Functieomschrijving. Ook is het volgens de carrière-expert belangrijk om een goed beeld te hebben van de functie en organisatie. Verdiep je in de organisatie, zorg dat je weet van de belangrijkste ontwikkelingen in de sector of branche en kijk op Linkedin of je mensen kent die bij de organisatie werken.

  Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

  Terug naar boven