Welke zijn de ondersteunende processen?

Welke zijn de ondersteunende processen?

Welke ondersteunende processen zijn er?

 • Inkoop proces.
 • Logistiek proces.
 • Financieel proces. Betalen. Ontvangen.
 • Verkoop proces.
 • Kwaliteitscontrole.
 • Klant ondersteuning.
 • Marketing proces.
 • Personeelsproces.

Wat zijn management processen?

Besturende processen omvatten alle activiteiten betreffende het plannen, controleren, evalueren en bijsturen. Besturende processen worden ook wel managementprocessen genoemd. Het gaat immers om de besturing van alle aspecten (managementbouwstenen) binnen een organisatie.

Wat is een operationeel proces?

Primaire processen, ook wel operationele processen genoemd, zijn alle processen die nodig zijn voor de productie van het product of het realiseren van de dienst. Deze activiteiten dragen direct bij aan het resultaat voor de klant, en dus de uitkomst.

Welke soorten stromen zitten er in een proces?

Een inmiddels algemeen geaccepteerd uitgangspunt is dat er in elke organisatie drie hoofdsoorten processen zijn: primaire –op de klant gerichte– processen, ondersteunende processen en besturende processen. Deze basisindeling is een generiek sjabloon waarbinnen elke organisatie zijn eigen variaties kent.

Wat zijn ondersteunende bedrijfsprocessen?

Processen die resultaten voortbrengen die niet direct zichtbaar zijn voor de burger, maar essentiële ondersteuning leveren voor het effectief kunnen uitvoeren van de primaire processen, andere ondersteunende processen of de gehele organisatie. Deze processen hebben interne klanten.

Wat zijn primaire en ondersteunende processen?

Primaire processen transformeren invoer (grondstoffen, hulpmiddelen) naar uitvoer (product of dienst van het bedrijf). Ondersteunende processen leveren ondersteuning aan de primaire processen. In feite zijn besturende processen op dezelfde manier als de primaire processen aan de ondersteunende processen gekoppeld.

Wat is het primaire proces van een bedrijf?

Primair bedrijfsproces Primaire bedrijfsprocessen zijn de processen die direct te maken hebben met het bedrijfsdoel. Bij de meeste bedrijven hebben primaire processen te maken met productie en verkoop.

Wat zijn materiele processen?

Materialisme is de filosofie die de werkelijkheid, ook emoties en andere processen in het menselijk brein, uiteindelijk herleidt tot materie, dit in tegenstelling tot het idealisme of het spiritualisme.

Wat is een goed proces?

Op basis van deze definitie kunnen we vaststellen dat een proces moet voldoen aan de volgende voorwaarden: het proces heeft een duidelijk begin (input) en einde (output) het resultaat is gericht op een interne of externe klant. het proces moet waarde toevoegen voor de klant.

Wat is de bedrijfsvoering?

Bedrijfsvoering gaat over de manier waarop een bedrijf of organisatie wordt bestuurd of beheerd. Een ander woord dat voor bedrijfsvoering wordt gebruikt, is management. Onder bedrijfsvoering valt alles wat een bedrijf inzet om zijn klanten tevreden te houden.

Wat zijn bedrijfsprocessen voorbeelden?

Voorbeelden van bedrijfsprocessen

 • Een klantorder verwerken.
 • Verlof aanvragen en toekennen.
 • Elektronisch factureren.
 • Voorraad bijwerken en inkopen.
 • Declaraties indienen en goedkeuren.
 • Onboarding van nieuwe collega’s.
 • Werving en selectie.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven