Wie heeft de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen opgesteld?

Wie heeft de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen opgesteld?

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs – Sustainable Development Goals) zijn in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030.

Hoeveel SDGs zijn er?

De 193 lidstaten van de Verenigde Naties (VN) hebben deze ontwikkelingsagenda voor 2015 – 2030 vastgesteld. De agenda bestaat uit 17 doelen. Deze SDG’s heten voluit de Sustainable Development Goals maar worden vaak afgekort naar SDG’s. Zij gelden in alle landen en voor alle mensen.

Waarom zijn de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen opgesteld?

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen hebben grotere aandacht voor vrede en veiligheid, economische ontwikkeling en milieuthema’s. Ze gaan ook verder dan de Millenniumdoelen met het volledig uitroeien van armoede en honger.

Wat is de naam van de voorganger van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen?

De SDG’s zijn de opvolgers van de Millenniumdoelstellingen, met dit fundamentele verschil dat ze niet meer uitgaan van de klassieke Noord-Zuid indeling. De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn universeel en gelden voor alle landen in de wereld, noord en zuid, oost en west.

Wat zijn de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen?

De SDG’s bestaan uit 17 ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’ in functie van een wereld ‘vrij van armoede, honger, ziekte, waarin elk individu een vervullend leven kan leiden’.

Wat zijn de 17 Werelddoelen?

Alle doelen op een rij:

  • Geen armoede.
  • Geen honger.
  • Gezondheidszorg voor iedereen.
  • Iedereen naar school.
  • Vrouwen en mannen zijn overal gelijkwaardig.
  • Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen voor iedereen.
  • Schone en betaalbare energie.
  • Eerlijke en sociale economische groei.

Wat zijn de doelen van de Verenigde Naties?

Deze intergouvernementele organisatie waarvan 193 landen lid zijn, is opgericht in 1945. De VN richt zich op vijf kernactiviteiten: vrede en veiligheid, economische en sociale ontwikkeling, mensenrechten, humanitaire zaken en internationaal recht.

Hoe zijn duurzame ontwikkelingsdoelen ontstaan?

Al van op de VN-conferentie voor Duurzame Ontwikkeling van 2012 in Rio de Janeiro (gekend als Rio+20), besliste men om een aantal universele doelstellingen te bedenken die een antwoord bieden op de urgente sociale, economische, en leefmilieu gerelateerde problemen die de planeet en samenleving teisteren.

Hoe zijn de SDGs ontstaan?

In 2015 liepen de MDGS af, het is vrij lastig te meten wat we hier allemaal mee bereikt hebben. Wel werd het al snel duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is. Daarom werd een opvolging van de MDGs bedacht, dit zijn de SDGs, die bovendien veel ambitieuzer zijn volgende de VN. De SDGs bouwen dus voort op de MDGs.

Wat betekent SDGs?

In september 2015 worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs) formeel aangenomen door de algemene vergadering van de VN met Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling.

Wat zijn de 17 doelen van Unesco?

Wat zijn Werelddoelen?

De nieuwe ontwikkelingsagenda geldt voor alle landen, en is niet alleen ‘hulp’ van rijke landen aan arme landen. Daarom noemen wij ze de werelddoelen. En ze hebben aandacht voor mensenrechten, economische groei, vrede en veiligheid, en klimaat.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven