Wie heeft de naam wiskunde bedacht?

Wie heeft de naam wiskunde bedacht?

Allemaal praktische dingetjes waarvoor men oplossingen of sommetjes bedacht. Mensen als bijvoorbeeld Pythagoras en Euclides gingen al die dingen opschrijven en bedachten daar theorieen voor. Zo ontstond langzamerhand meetkunde in Griekenland en later Algebra in Arabië. Zo werd onze wiskunde geboren.

Wie heeft het rekenen uitgevonden?

Het woord “algebra” stamt ook uit een fonetische vertaling van de titel van een boek dat rond 830 is geschreven door de Arabische astronoom en wiskundige Mohammed ibn Musa al-Khowarizmi, namelijk: “Hisab al-jabr w’al muqabala”. Ons woord “algoritme” is een verbastering van de naam Al-Khowarizmi.

Wie heeft tangens bedacht?

Leonhard Euler (Russisch: Леонард Эйлер) (Bazel, 15 april 1707 – Sint-Petersburg, 18 september 1783) was een Zwitserse wiskundige en natuurkundige die het grootste deel van zijn leven doorbracht in Rusland en Duitsland.

Welke wiskundige beschreef in zijn magnum opus elementen voor het eerst de gulden snede?

De Fibonacci-reeks vormt de rekenkundige basis voor de gulden snede. Dit is in 1611 ontdekt door de beroemde astronoom Johannes Kepler. Als je een getal uit de Fibonacci-reeks deelt door zijn voorganger uit de reeks, dan benadert de breuk het gulden-snede-getal Φ.

Hoe heette wiskunde vroeger?

Wiskunde (minder gebruikelijk: mathematiek, mathematica of mathesis) is een formele wetenschap die onder andere getallen, patronen en abstracte structuren bestudeert. De wiskunde komt voort uit het rekenen en de meetkunde, maar omvat veel meer dan dat.

Waar komt algebra vandaan?

De naam algebra is bedacht door een beroemde wiskundige die leefde in het jaar 800. Hij was een Arabier en schreef een boek met de titel Hisab al-djabr wa al-muqabala. De titel van het boek betekent zoiets als: het verbinden van getallen en letters. Van het woord al-djabr komt ons woord: algebra.

Waar komt rekenen vandaan?

De wiskunde, zoals ontstaan uit de rekenkunde, is reeds bekend in de vroegste culturen. Zo is uit Egypte de Rhind-papyrus bekend. De Babyloniërs ontwikkelden een geavanceerd getallensysteem gebaseerd op het getal 60.

Wie heeft goniometrie bedacht?

De Indiase wiskundige Aryabhata ( 476-550 BC) ontwikkelde de verhoudingen van sinus ( overstaande rechthoekzijde tot schuine zijde) en cosinus ( aanliggende rechthoekzijde tot schuine zijde).

Waarom tangens?

Met de tangens kun je de zijden en hoeken berekenen in een rechthoekige driehoek. In een niet-rechthoekige driehoek gelden er andere goniometrische regels, zoals de sinus- en cosinus regel. De tangens is altijd de uitkomst van een deling. De deling is de verhouding van 2 zijden.

Wat is de gulden snede in architectuur?

Over de gulden snede wordt in de architectuur vooral gesproken als men de verdeling van bouwdelen in de verhouding 8:5 toepast, wat visueel een evenwichtiger beeld kan geven. Een gulden rechthoek is een rechthoek met de verhouding lengte/breedte van 8:5.

Hoe bepaal je de gulden snede?

Met andere woorden: als (a+b)/a gelijk is aan a/b, dan is de uitkomst van die breuk precies de gulden snede. De verhouding geeft de gulden snede haar Engelse naam: The Golden Ratio. De Griekse wijsgeer Euclides beschreef als eerste het getal Φ, maar men gebruikte de gulden snede waarschijnlijk al eerder.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven