Wie hoort bij de staande magistratuur?

Wie hoort bij de staande magistratuur?

Officieren van justitie worden aangeduid als de staande magistratuur. De magistratuur is een andere aanduiding voor de rechterlijke macht. Onder de rechterlijke macht vallen naast de officieren van justitie ook de rechters. Rechters worden ook wel de zittende magistratuur genoemd.

Wat is een Eremagistraat?

Daarnaast zijn er parketmagistraten. Zij vormen samen het Openbaar Ministerie en vervolgen in naam van de staat overtreders van de wet voor de politierechtbank of de correctionele rechtbank. In de volksmond wordt de parketmagistraat die het woord voert ook wel ‘de openbare aanklager’ genoemd.

Wat is de taak van de openbare aanklager?

De openbaar aanklager is degene die namens ‘de staat’ of namens ‘het volk’ mensen die ervan verdacht worden de wet te hebben overtreden in staat van beschuldiging stelt. Vervolgens moeten één of meer rechters beoordelen of de verdachte gestraft moet worden, en welke straf wordt opgelegd.

Wie is zittende magistratuur?

Onder zittende magistratuur wordt verstaan de rechters. Rechters spreken recht terwijl zij zitten. Onder de rechterlijke macht vallen naast de rechters ook de officieren van justitie. Officieren van justitie worden aangeduid als de staande magistratuur.

Wie is de schrijvende magistratuur?

De rechters worden tot de zittende magistratuur gerekend en de officieren van justitie, of in België de procureur des Konings, tot de staande magistratuur; de griffier is dan de schrijvende magistratuur.

Wie benoemt magistraten?

Vrederechters, po- litierechters, rechters in de rechtbank van eerste aanleg, leden van de ar- beidsgerechten, rechters en raadsheren in sociale zaken en in handelszaken evenals magistraten van het parket worden rechtstreeks door de Koning benoemd (7).

Hoe kan ik een procureur worden?

Je bent een ervaren jurist met op zijn minst vier jaar juridische beroepservaring. Je neemt deel aan het examen beroepsbekwaamheid. Met het getuigschrift dat je daarmee behaalt, kan je je onmiddellijk kandidaat stellen voor een ambt als magistraat. Het getuigschrift blijft zeven jaar geldig.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven