Wie is onze huidige minister van Justitie?

Wie is onze huidige minister van Justitie?

De huidige verantwoordelijke minister is Vincent Van Quickenborne in de regering-De Croo.

Wat is de taak van minister van Justitie?

Het ministerie is belast met wetgeving op het gebied van privaatrecht, straf- en sanctierecht, administratief recht en bestuursrecht en met het bewaken van de kwaliteit van de wetgeving. De huidige minister van Justitie en Veiligheid is Ferdinand Grapperhaus (CDA).

Wat is JenV?

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) werkt aan een veilige en rechtvaardige samenleving.

Hoe heet het overheidsorgaan waar alle diensten van Justitie onder vallen?

Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Wie zit in het Overlegcomite?

Het Overlegcomité bestaat uit evenveel federale ministers als deelstaatministers, en uit evenveel Nederlandstalige als Franstalige ministers. Voor de federale regering zijn dat naast premier Alexander De Croo (Open VLD) ook de vicepremiers – behalve Petra De Sutter (Groen) – en de minister van Binnenlandse Zaken.

Welke partijen vormen de huidige federale regering?

Samenstelling huidige federale regering De huidige regering is de regering-De Croo. Deze regering bestaat uit de volgende partijen: ​ PS (19 zetels), ​ MR (14), ​ CD&V (12), ​ Open Vld (12), ​ Ecolo (12), ​ sp. a (9) en ​ Groen (8).

Wat doet minister Grapperhaus?

dr. Ferdinand (Ferd) Bernhard Joseph Grapperhaus (Amsterdam, 8 november 1959) is een Nederlands politicus, jurist en een voormalig advocaat. Sinds 26 oktober 2017 is hij minister van Justitie en Veiligheid in het kabinet-Rutte III voor het CDA, en waarnemend minister van Defensie sinds 17 september 2021.

Wat verdient een minister van Justitie?

161 duizend euro. Dit zijn bedragen inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering.

Waar staat het OM voor?

Mensen die worden verdacht van het plegen van een strafbaar feit, krijgen met het Openbaar Ministerie (OM) te maken. Het OM is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd.

Wat doet het ministerie?

Een ministerie of departement is een organisatie van de rijksoverheid waar het beleid van de regering wordt uitgevoerd. Aan het hoofd van een ministerie staat een verantwoordelijk minister die zitting heeft in het kabinet.

Welke uitvoeringsorganisaties zijn er?

Voorbeelden van uitvoeringsorganisaties zijn:

  • Belastingdienst (Ministerie van Financiën)
  • Dienst Domeinen (Ministerie van Financiën)
  • Dienst Justitiële Inrichtingen (Ministerie van Justitie en Veiligheid)
  • Immigratie- en Naturalisatiedienst (Ministerie van Justitie en Veiligheid)

Wie zijn Rijksmedewerkers?

U bent rijksambtenaar als u in dienst bent van het Rijk. U valt dan als ambtenaar onder één van de verschillende ministeries. De rechten en plichten van rijksambtenaren zijn vastgelegd in het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het zogenaamde ARAR.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven