Wie is verantwoordelijk voor snoeien overhangende takken?

Wie is verantwoordelijk voor snoeien overhangende takken?

De eigenaar van een naburig perceel hoeft de aanwezigheid van overhangende takken in het algemeen niet te accepteren. Hij kan vorderen dat de overhangende beplanting wordt gesnoeid. Ook mag hij zelf snoeien na het stellen van een termijn aan de buurman. Dit is geregeld in artikel 5:44 BW.

Wat met overhangende takken van de buren?

Je mag de overhangende takken van je buur inderdaad niet zelf afzagen of snoeien, maar je kan je buur wel verplichten om dat te doen, desnoods via de rechter. het afknippen van overhangende takken mag alleen de eigenaar. Je mag dit dus niet doen, tenzij de buurman jou toestemming geeft.

Wat mag je snoeien van de buren?

Je buur mag niet zomaar overhangend groen van jouw bomen of struiken snoeien en omgekeerd. Je moet hiervoor als eigenaar van de boom eerst je toestemming geven. Volgens de wet mogen alleen de overhangende takken gesnoeid worden.

Hoeveel mogen takken overhangen?

Ga na of de boom wel op de juiste wettelijke afstand van de perceelgrens staat. Volgens artikel 35 van het Wetboek moeten hoogstammige bomen -dat zijn bomen die van nature meer dan 3 meter hoog worden- op twee meter staan van de scheidingslijn. Andere bomen, struiken en hagen hoeven slechts op een halve meter te staan.

Wie betaald snoeien overhangende takken?

Voor overhangende takken van bomen uit je tuin geldt dat je buurman deze mag wegsnoeien. Dit wordt snoeirecht genoemd. Hiervoor geldt wel dat hij je minimaal één keer heeft gevraagd om het zelf te doen en hij mag aan de boom geen schade toebrengen. Brengt hij wel schade toe, dan dient hij deze te vergoeden.

Van wie zijn overhangende takken?

Soms wordt overlast ondervonden door overhangende takken van een boom van de buren. Artikel 5:44 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW) geeft een eigenaar van een erf het recht om deze overhangende takken te verwijderen. Voorwaarde daarbij is wel dat de eigenaar van de boom moet zijn aangemaand om zelf de takken te verwijderen.

Wie is verantwoordelijk voor het snoeien van een boom?

Juridisch gezien is een huurder verantwoordelijk voor het snoeien van ‘opschietende bomen.

Hoeveel mag een boom overhangen?

Belangrijk om te weten voor u gaat planten In de wet staat dat u een boom niet binnen 2 meter van de erfgrens mag plaatsen. Voor een heg en struik geldt een afstand van een halve meter. Er zijn wel een aantal uitzonderingen op deze regel.

Wat mag ik doen tegen overhangende takken?

U mag alleen de takken boven uw grond afknippen. Alles wat u afknipt boven uw grond, is uw eigendom. Gaat het om een heg op de erfgrens? Dan mag u de heg aan uw kant snoeien.

Wat kost het om een boom te snoeien?

Kosten bomen snoeien of kappen

Taak tuinman/hovenier Gemiddelde prijs, incl. btw
Boom snoeien € 35 – € 55 per uur
Boom kappen € 400 – € 800 per boom

Wie moet een boom snoeien?

Burenrecht, artikel 5:44 BW Artikel 5:44 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW) geeft een eigenaar van een erf het recht om deze overhangende takken te verwijderen. Voorwaarde daarbij is wel dat de eigenaar van de boom moet zijn aangemaand om zelf de takken te verwijderen.

Hoe ver moet een boom van de rooilijn staan?

Volgens de wet moet een boom minimaal 2 meter van de erfgrens staan. Een heg of struik moet minimaal 0,5 meter van de erfgrens staan. Soms geldt een uitzondering en mogen bomen en planten toch dichterbij staan. Ga bij problemen eerst in gesprek met uw buren.

Wie is verantwoordelijk voor snoeien overhangende takken?

Wie is verantwoordelijk voor snoeien overhangende takken?

De eigenaar van een naburig perceel hoeft de aanwezigheid van overhangende takken in het algemeen niet te accepteren. Hij kan vorderen dat de overhangende beplanting wordt gesnoeid. Ook mag hij zelf snoeien na het stellen van een termijn aan de buurman. Dit is geregeld in artikel 5:44 BW.

Wat mag je snoeien van de buren?

Je buur mag niet zomaar overhangend groen van jouw bomen of struiken snoeien en omgekeerd. Je moet hiervoor als eigenaar van de boom eerst je toestemming geven. Volgens de wet mogen alleen de overhangende takken gesnoeid worden.

Wie moet de haag snoeien?

Staat de haag op jouw stuk grond (dat wil zeggen: minimum op 50 cm afstand van de perceelsgrens) , dan moet jij zelf beide kanten snoeien. Uiteraard moet je hiervoor even in de tuin van je buurman kunnen. Dat recht heb je, maar natuurlijk vraag je je buur vriendelijk om toelating. Niemand wil een indringer op zijn erf.

Hoe hoog mag de haag van de buren zijn?

Hoogte erfafscheiding Een schutting, muur of hek naast en achter een huis mag maximaal 2 meter hoog zijn. Vóór het huis is de maximale hoogte 1 meter. Voor bomen en heggen geldt geen maximale hoogte. Maar ze mogen niet te dicht bij de erfgrens staan.

Wat te doen met overhangende takken van de buren?

Je mag de overhangende takken van je buur inderdaad niet zelf afzagen of snoeien, maar je kan je buur wel verplichten om dat te doen, desnoods via de rechter. Voor alle duidelijkheid: het afknippen van overhangende takken mag alleen de eigenaar. Je mag dit dus niet doen, tenzij de buurman jou toestemming geeft.

Wie betaald snoeien overhangende takken?

Voor overhangende takken van bomen uit je tuin geldt dat je buurman deze mag wegsnoeien. Dit wordt snoeirecht genoemd. Hiervoor geldt wel dat hij je minimaal één keer heeft gevraagd om het zelf te doen en hij mag aan de boom geen schade toebrengen. Brengt hij wel schade toe, dan dient hij deze te vergoeden.

Wie onderhoud de haag?

Een haag die geplant is op de scheidingslijn tussen twee percelen grond, wordt als gemeenschappelijk beschouwd. Bij zo’n gezamenlijke haag moet elke buur in principe zijn kant van de haag onderhouden en snoeien. Je kan daarbij met je buur afspreken hoe hoog je de haag laat groeien.

Hoe hoog mag een struik zijn?

Voor hagen en struiken geldt overigens geen maximum hoogte. Veel hagen en struiken groeien dan ook vele meters hoog. Als deze reuzengroei echter teveel hinder oplevert, kan de rechter gelukkig op basis van het algemene, civielrechtelijke, hinderverbod alsnog bevelen, dat die tot bijvoorbeeld twee meter wordt ingekort.

Wat zegt de wet over overhangende takken?

Van wie zijn overhangende takken?

Soms wordt overlast ondervonden door overhangende takken van een boom van de buren. Artikel 5:44 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW) geeft een eigenaar van een erf het recht om deze overhangende takken te verwijderen. Voorwaarde daarbij is wel dat de eigenaar van de boom moet zijn aangemaand om zelf de takken te verwijderen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven