Wie schreef het boek Das Kapital?

Wie schreef het boek Das Kapital?

Karl Marx
Het Kapitaal/Auteurs
Vandaag, op 1 mei 2010, verschijnt een herziene vertaling van een van de boeken die ons denken over politieke economie sterk hebben bepaald: Das Kapital van Karl Marx.

Waar gaat Das Kapital over?

De enige overgebleven handgeschreven pagina van het Communistisch Manifest (1848) van Karl Marx, en de eerste druk van Das Kapital, deel I (1867), met handgeschreven correcties van Marx in de kantlijn, worden al sinds de jaren dertig bewaard door het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in …

Wat is kapitaal volgens Marx?

Maar bij Marx staat kapitaal niet zonder meer gelijk aan een grote som geld. Kapitaal vertegenwoordigt waarde die telkens weer opnieuw geïnvesteerd wordt om te groeien.

Welke politieke beweging is voortgekomen uit Marxs gedachtengoed?

Het is in eerste instantie gebaseerd op de ideeën en denkbeelden van Karl Marx en Friedrich Engels. Op het politiek-ideologische vlak vormt het marxisme de basis voor het moderne socialisme en communisme.

Waar schreef Karl Marx Das Kapital?

Als Marx’ belangrijkste werk wordt meestal Das Kapital (of in het Nederlands: Het Kapitaal) beschouwd….

Karl Marx
Land aangehecht aan Pruisen, want tijdperk van Duitse eenwording 1815-1871
Functie Filosoof
Oriënterende gegevens
Stroming Marxisme

Hoe ziet de ideale samenleving van het communisme Marx er uit?

Marx was tegenstander van het kapitalisme vanwege zijn idee dat de geschiedenis zich zo aan het ontwikkelen was dat er een beter systeem mogelijk was: het communisme. Dit ideaal kon verwezenlijkt worden door een klassenstrijd.

Waar gaat Marx hoofdwerk over?

Het Kapitaal: Kritiek der politieke economie (Duits: Das Kapital: Kritik der politischen Ökonomie) is het hoofdwerk van Karl Marx. In dit boek in drie (of vier) delen zet Marx een kritische theorie van de moderne, kapitalistische, economie uiteen, met nadruk op de organisatie van productie.

Hoe ontstaat winst in het kapitalisme?

Het kapitalisme is een economisch systeem dat is gebaseerd op investeringen van geld in de verwachting winst te maken. De productiemiddelen zijn meestal in privaat eigendom van particuliere ondernemers die daarbij veelal gebruikmaken van loonarbeid om meerwaarde te creëren.

Welke politieke stroming is PvdA?

De Partij van de Arbeid (afgekort: PvdA, in de volksmond ook P van de A genoemd) is een Nederlandse politieke partij en heeft een sociaaldemocratische signatuur. De partij is internationaal onderdeel van de Partij van de Europese Sociaaldemocraten.

Welke politieke droom had de Duitse filosoof en econoom Karl Marx?

Marx zelf stelde al zijn filosofisch en wetenschappelijk werk in dienst van één politiek-filosofisch doel: de bevrijding van de onderdrukte klassen in het kapitalisme, en daarmee de opheffing van de vervreemding die dit systeem in stand zou houden.

Hoe zag Marx de socialistische revolutie voor zich?

Dit fenomeen staat in de marxistische economie bekend als economische crisis. Marx was van mening dat de “burgerlijke samenleving” uiteindelijk omver zou worden geworpen door een “Revolutie van het proletariaat” en dat er daarna een “klasseloze samenleving” zou komen.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven