Wie schrijft de wet?

Wie schrijft de wet?

De regering maakt wetten in samenwerking met de Eerste en Tweede Kamer (wetgevende macht). Een wet begint met een wetsvoorstel en is klaar na publicatie in het Staatsblad.

Wat is de weg van een wetsvoorstel?

Als het voorstel wordt aangenomen, volgt het verder dezelfde procedure als een voorstel van een minister. Als het voorstel is aangenomen door de Eerste Kamer, is het overigens nog niet direct wet. De wet moet immers door koning en minister worden ondertekend en de regering moet zorgen dat de wet in werking treedt.

Wie moet een wet ondertekenen?

Alle koninklijke besluiten en beschikkingen worden door één of meer van de Ministers medeondertekend. Alle wetten en koninklijke besluiten worden door de Koning en door een of meer ministers of staatssecretarissen ondertekend.

Wie controleert of de wetten goed worden uitgevoerd?

De rechterlijke macht (Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, rechtbanken, gerechtshoven en Hoge Raad) controleert de toepassing van wetten en regelgeving.

Wat is de naam van de verschillende wetsvoorstellen?

In sommige landen, zoals België en Frankrijk, worden verschillende termen gebruikt voor een door de regering voorgestelde wet (wetsontwerp) en een initiatiefwetsvoorstel, dat door een lid van een parlement wordt voorgesteld (wetsvoorstel). In Nederland worden die termen gewoonlijk door elkaar gebruikt.

Waarom moet de Koning een wet ondertekenen?

Alle wetten, koninklijke besluiten en algemene maatregelen van bestuur gelden pas als ze ook door de koning ondertekend zijn; inclusief het benoemen en ontslaan van bewindslieden. De koning heeft geen echte politieke macht, maar zonder zijn handtekening kan Nederland niet bestuurd worden, is het land stuurloos.

Wie tekent een koninklijk besluit?

Staatsrechtelijke verantwoordelijkheid Het tekenen van documenten door iemand anders namens de Koning is niet mogelijk. Jaarlijks ondertekent de Koning zo’n 500 wetten en Algemene Maatregelen van Bestuur en zo’n 3000 Koninklijke Besluiten. Al deze stukken moeten persoonlijk door de Koning worden getekend.

Welke rechten hebben de Eerste en Tweede Kamer?

De Eerste en de Tweede Kamer hebben het recht om de staatsuitgaven (de rijksbegroting) en de staatsinkomsten (de belastingheffing) te beoordelen en daarna te verwerpen of goed te keuren. Zo bepalen zij samen met de regering hoeveel geld de overheid zal uitgeven en waaraan zij dit zal besteden.

Welke 3 machten hebben we in Nederland?

Scheiding der machten in Nederland

  • De wetgevende macht bestaat uit het parlement en de regering. Het parlement bestaat uit de Eerste Kamer en de Tweede Kamer.
  • De uitvoerende macht bestaat uit de regering.
  • De rechterlijke macht in Nederland bestaat uit de rechters en het Openbaar Ministerie.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven