Wie zei Alles van waarde is weerloos?

Wie zei Alles van waarde is weerloos?

‘Alles van waarde is weerloos’: weinig dichtregels worden zo vaak geciteerd als deze van Lucebert. Met grote neonletters prijken ze op het gebouw van een Rotterdamse verzekeringsmaatschappij. Een wat ironische situatie want in dat gebouw draait alles juist om zekerheid en weerbaarheid.

Wat wordt wordt willoos?

Daar is de beroemde regel. Elke schepping is op het moment van scheppen uitermate kwetsbaar. Het kan nog niet voor zichzelf zorgen (wat wordt wordt willoos). Maar tegelijk is het de grootste rijkdom die er bestaat.

Wie schreef Alles van waarde is weerloos?

Lucebert
Overleden 10 mei 1994
Land Nederland
Dbnl-profiel
Portaal Literatuur Kunst & Cultuur

Wat betekent de zin Alles van waarde is weerloos?

“Alles van waarde is weerloos”, schreef Lucebert in het gedicht ‘De zeer oude zingt’. Het is een dichtregel die vele betekenissen oproept, maar misschien vooral verwijst naar wat klein en kwetsbaar is, en hoe dat het meest waardevolle is wat er bestaat.

Wat is weerloos?

weerloos – bijvoeglijk naamwoord uitspraak: weer-loos 1. geen verdediging hebben, je niet kunnen verweren ♢ een baby is weerloos tegen de boze buitenwereld Bijvoeglijk naamwoord: weer-loos is weerlozer dan ……

Wat is weerbaar opstellen?

Met weerbaarheid wordt bedoeld dat je voor jezelf kan opkomen. Je weet wat je wel en wat je niet wilt. Als je er onzeker over bent kan je dat op een cursus leren. Zie adressenlijst.

Wat betekent ervaring opdoen?

wat je weet omdat je het zelf hebt meegemaakt of gedaan Voorbeelden: `ervaring opdoen`, `door ervaring wijs geworden`Synoniem: ondervinding uit ervar…… Stagiair = Iemand die nog in opleiding is en daarvoor ervaring moet opdoen of zelf kennis of vaardigheden wil verwerven die in het latere beroepsleven nodig zijn.

Wie geeft weerbaarheidstraining?

De doelgroepen van weerbaarheidstrainingen Vaak zijn weerbaarheidstrainingen gericht op kinderen die gepest worden. De trainingen zijn bedoeld voor kinderen die steviger in hun schoenen mogen staan en willen leren om beter voor zichzelf op te komen. Lotte is 15 jaar en wordt regelmatig gepest op school.

Wat is emotionele weerbaarheid?

De emotionele weerbaarheid zorgt ervoor dat je verantwoording kunt nemen over de eigen emoties. Je kunt emoties op tijd herkennen en erkennen en weet om te gaan met negatieve emoties.

Wat houdt ervaring in?

Ervaring is kennis hebben van de gebruikelijke gang van zaken, verkregen door observatie en betrokkenheid bij bepaalde processen of toestanden.

Wat betekent opdoen?

Opdoen (deed op, heeft opgedaan), op tafel brengen, de spijzen opbrengen: je kunt wel opdoen; soep opdoen, opdienen; de aardappels opdoen, op tafel brengen; — aardappels opdoen, een wintervoorraad er van opslaan; — kundigheden, ondervinding, ervaring opdoen, verkrijgen, erlangen; — nieuwtjes opdoen, verkrijgen.

Wat is een weerbaarheidstraining?

Een weerbaarheidstraining is een kortdurende, praktische en speelse training die jouw kind helpt om meer zelfvertrouwen te krijgen en daardoor weerbaarder te zijn en voor zichzelf op te komen. Dit kan in een groep of individueel en is voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven