Zullen Onzetaal?

Zullen Onzetaal?

Ook in Nederland wordt gaan weleens gebruikt in combinatie met die werkwoorden, maar voor veel taalgebruikers is dat niet acceptabel. Standaardtaal in het hele taalgebied is zullen of de tegenwoordige tijd. Standaardtaal in het hele taalgebied is zullen of de tegenwoordige tijd.

Is het al zo ver?

Zo ver wordt in twee woorden geschreven als er een afstand in ruimte of tijd mee wordt uitgedrukt. De afstand kan ook minder letterlijk zijn, vaak wordt zo ver dan als twee woorden geschreven, maar aaneenschrijven is ook correct. Als de betekenis ‘afstand’ of ‘voortgang’ niet aanwezig is, schrijven we zover aan elkaar.

Is het dit of dat?

De keuze voor deze, die, dit of dat Verwijs je naar een de-woord of een meervoud, dan is deze of die juist. Verwijs je naar een het-woord of naar iets onbepaalds, dan is dit of dat juist.

Wat of dat na komma?

Het gebruik van wat is hier geen grote fout, maar wel een kleine slordigheid. Volgens de (schrijf)taalnorm moet je je namelijk houden aan de regel dat je naar het onzijdige zelfstandig naamwoord boek (een het-woord) verwijst met het betrekkelijk voornaamwoord dat.

Kan je of kun je taaladvies?

Beide zijn goed, maar er is wel een zeker verschil in stijl. Het verschil zit ‘m in de stijl: je kan is informeler en meer spreektaal. Bij het schrijven kun je beter kiezen voor je kunt. Tegenwoordig kom je in teksten steeds vaker de informele vorm je kan tegen.

Zullen persoonsvorm?

De bijzondere werkwoorden worden anders vervoegd dan de sterke en zwakke werkwoorden. Er gelden bij deze werkwoorden geen duidelijke regels. Maar ook in de tegenwoordige tijd worden ze op een andere manier vervoegd dan de sterke en zwakke werkwoorden. …

Is het weer zo ver?

Zo ver wordt in twee woorden geschreven als er letterlijk een afstand in ruimte of tijd mee wordt uitgedrukt. Zo en ver krijgen dan allebei een klemtoon. Alles wat ik wil, lijkt zo ver weg.

Hoe ver aan elkaar of los?

Bij hoe( )ver geldt het volgende betekenisverschil: als een afstand bedoeld is, is hoe ver juist; in meer figuurlijke zin is hoever één woord.

Is het dat of die potlood?

Dat potlood is dus fout.

Is het dat of die boek?

Correct is: het boek dat je voorleest. Naar een het-woord wordt met dat verwezen.

Wat of dat na overtreffende trap?

Wat en dat zijn allebei mogelijk na woorden zoals alles, al, enige, iets, niets, veel, weinig, na het + een overtreffende trap en in vraagzinnen met het vragend voornaamwoord wat. Veel taalgebruikers hebben in combinatie met alles en al een voorkeur voor wat.

Wat of dat gebruiken?

Je gebruikt meestal ‘wat’ als het woord volgt op een onbepaald woord (iets, niets, het enige, datgene) of een bijvoeglijk naamwoord dat zelfstandig wordt gebruikt (het mooie, het leukste, het bijzondere) of als het woord verwijst naar een rangtelwoord (het eerste). Je kunt hier ook ‘dat’ gebruiken.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven